18/01/2024

Prace taksacyjne w lasach własności osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie Gminy Lubaczów wykonywanych w ramach ,,Sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu na lata 2025-2034”

Starostwo Powiatowe w Lubaczowie informuje, że od dnia 9 stycznia 2024 r. wykonywane są prace taksacyjne w lasach własności osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na […]
18/01/2024

Aktualna oferta sprzedaży w Gminie Lubaczów – nowe działki budowlane

Z początkiem 2024 roku Gmina Lubaczów przygotowała do sprzedaży działki budowlane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowościach: Dąbków, Hurcze, Lisie Jamy, Młodów, Opaka, Szczutków. Atrakcyjne […]
21/12/2023

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Starosta Lubaczowski informuje, że w roku 2024 ustalił dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których od 1 stycznia jest udzielana nieodpłatnie pomoc prawna, świadczone nieodpłatne poradnictwo […]
20/12/2023

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubaczów przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Lubaczów podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubaczów przeznaczonych do dzierżawy: – Basznia Dolna /plik pdf/ – Basznia Górna /plik pdf/ […]
20/12/2023

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubaczów położonej w miejscowości Borowa Góra przeznaczonej do oddania w użyczenie dla Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska”

GPS.6850.4.2023 Lubaczów, dnia 18.12.2023 r. Wójt Gminy Lubaczów  Działając na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce […]
13/12/2023

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów do kategorii, oraz o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu.

Marszałek Województwa Podkarpackiego zawiadamia o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów do kategorii, oraz o […]
22/11/2023

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Lubaczów położonych w miejscowości Dąbków

GPS.6840.22.2023 Lubaczów, dn. 20.11.2023 r. Wójt Gminy Lubaczów na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami […]
04/10/2023

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Lubaczów

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Lubaczów: – Młodow /plik pdf/ – Basznia Dolna /plik pdf/ – Hurcze /plik pdf/ – Krowica Sama /plik […]
03/10/2023

Harmonogram zbieralności opłat za wodę, ścieki i odpady komunalne październik 2023

Harmonogram  zbieralności  opłat za wodę, ścieki i odpady komunalne październik 2023 W dniach Miejscowość Miejsce zbieralności W godzinach 09.10.2023    Poniedziałek Lisie Jamy Dom Kultury 14.30-16.00 10.10.2023    […]
03/10/2023

Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubaczów przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze

Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubaczów przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze: Borowa Góra /plik pdf/ Lisie Jamy /plik pdf/ Załuże /plik pdf/
Skip to content