Infolinia dla mieszkańców

Interaktywny system obsługi mieszkańców gminy – nr tel. 16 736 20 68

Od 1 marca 2016 r. został uruchomiony pod numerem 16 736 20 68 interaktywny system obsługi dla mieszkańców Gminy Lubaczów.

Celem funkcjonowania interaktywnego systemu obsługi jest umożliwienie mieszkańcom przekazania informacji, o „zdarzeniach nadzwyczajnych”, m.in. awariach sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i innych zagrożeniach miejscowych – bezpośrednio do osoby merytorycznie odpowiedzialnej za dany obszar działalności Urzędu. Dzwoniąc pod numer infolinii są trzy możliwości do wyboru:

  1. Wybierając tonowo nr 1 można zgłosić awarię na sieciach wodociągowych lub kanalizacyjnych.
  2. Wybierając tonowo nr 2 można zgłosić problem związany ze zwierzętami, np. o zagrożeniu ze strony zwierząt domowych, o rannych zwierzętach, a także padłych zwierzętach pozostających przy drogach, itp.
  3. Wybierając tonowo nr 3 można zgłosić inne zdarzenie zagrażające bezpieczeństwu mieszkańców.

Pracownicy Urzędu przyjmują zgłoszenia pod tym numerem:

  • poniedziałek – piątek od godz. 15.00 do godz. 22.00
  • soboty i niedziele od godz. 8.00 – do godz. 20.00

W pozostałym czasie (w godzinach nocnych) pod w/w numerem będzie czynna poczta głosowa, gdzie również można pozostawić informację o zdarzeniu.

Natomiast w czasie pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 zgłoszenia będą przekierowywane do Urzędu Gminy Lubaczów.

W przypadku wystąpienia zdarzenia, które wymaga natychmiastowej interwencji (zagrożenie zdrowia i życia ludzi, itp.) należy dzwonić bezpośrednio do służb ratunkowych:

112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego
999 – Pogotowie Ratunkowe
998 – Straż Pożarna
997 – Policja

lub pod numer Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego: 507 133 913

Pozostałe numery dane kontaktowe do Urzędu Gminy Lubaczów dostępne są w zakładce Urząd – kontakt

Wójt Gminy Lubaczów
Wiesław Kapel

Skip to content