05/06/2020

Otwarty konkurs wniosków na realizację zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Wójt gminy Lubaczów ogłasza otwarty konkurs wniosków na realizację zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Szczegóły konkursu w ogłoszeniu. Ogłoszenie otwartym konkursie […]
26/05/2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Lubaczów położonych w miejscowości Młodów

IKR.6845.13.2020 Lubaczów, dn. 22.05.2020 r. Wójt Gminy Lubaczów       Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce […]
26/05/2020

XX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Lubaczów

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.713) oraz § 26 ust. 5 […]
11/05/2020

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowościach Gminy Lubaczów: Dąbków(plik pdf) Lisie Jamy(plik pdf) Młodów(plik pdf) Hurcze(plik pdf) Basznia Dolna(plik pdf) Opaka(plik pdf) Szczutków(plik pdf)
24/04/2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Lubaczów położonej w miejscowości Basznia Górna

IKR.6840.8.2020 Lubaczów, dn. 21.04.2020 r. Wójt Gminy Lubaczów         Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o […]
10/04/2020

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko referenta ds. rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Wójt Gminy Lubaczów ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy […]
09/04/2020

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubaczów przeznaczonych do oddania w najem socjalny

IKR.7145.02.2020  Lubaczów, dnia 07.04.2020 r. Wójt Gminy Lubaczów  Działając na podstawie art. 35  ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce […]
09/04/2020

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubaczów przeznaczonych do oddania w najem

IKR.7145.03.2020 Lubaczów, dnia 07.04.2020 r. Wójt Gminy Lubaczów  Działając na podstawie art. 35  ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce […]
01/04/2020

Informacja dot. przedłużenia rekrutacji do przedszkoli i klas I szkół podstawowych

Wójt Gminy Lubaczów informuje, że przedłuża się do dnia 30.04.2020 r. rekrutację do przedszkoli i klas I szkół podstawowych położonych na terenie Gminy. Do 30.04.2020 r. […]
23/03/2020

Zarządzenie Wójta Gminy Lubaczów o zmianie w Gminnej Ewidencji Zabytków

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 18/2020 w sprawie zmian w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Lubaczów.
Skip to content