16/01/2023

Informacja podatkowa na 2023 rok

Wójt Gminy Lubaczów informuje, że do celów podatkowych na rok 2023: Obowiązują stawki podatku od nieruchomości uchwalone na podstawie Uchwały nr LII/467/2022 Rady Gminy Lubaczów z […]
17/07/2019

Od lipca nowe formularze informacji i deklaracji podatkowych

Od 1 lipca 2019 r. zaczęły obowiązywać nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych m.in. w zakresie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. Nowe formularze (składane […]
27/02/2024

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Roztocze na lata 2022–2030

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Roztocze na lata 2022–2030 Na […]
16/02/2024

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubaczów przeznaczonych do oddania w najem na targowisku gminnym w miejscowości Krowica Hołodowska

IZP.7151.01.2024 Lubaczów, dnia 15.02.2024r. Wójt Gminy Lubaczów  Działając na podstawie art. 35  ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami […]
01/02/2024

Ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubaczów

Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubaczów: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubaczów położonych […]
31/01/2024

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Lubaczów na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2024 r.

Wójt Gminy Lubaczów ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy […]
18/01/2024

Prace taksacyjne w lasach własności osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie Gminy Lubaczów wykonywanych w ramach ,,Sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu na lata 2025-2034”

Starostwo Powiatowe w Lubaczowie informuje, że od dnia 9 stycznia 2024 r. wykonywane są prace taksacyjne w lasach własności osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na […]
18/01/2024

Aktualna oferta sprzedaży w Gminie Lubaczów – nowe działki budowlane

Z początkiem 2024 roku Gmina Lubaczów przygotowała do sprzedaży działki budowlane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowościach: Dąbków, Hurcze, Lisie Jamy, Młodów, Opaka, Szczutków. Atrakcyjne […]
21/12/2023

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Starosta Lubaczowski informuje, że w roku 2024 ustalił dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których od 1 stycznia jest udzielana nieodpłatnie pomoc prawna, świadczone nieodpłatne poradnictwo […]
20/12/2023

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubaczów przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Lubaczów podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubaczów przeznaczonych do dzierżawy: – Basznia Dolna /plik pdf/ – Basznia Górna /plik pdf/ […]
20/12/2023

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubaczów położonej w miejscowości Borowa Góra przeznaczonej do oddania w użyczenie dla Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska”

GPS.6850.4.2023 Lubaczów, dnia 18.12.2023 r. Wójt Gminy Lubaczów  Działając na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce […]
13/12/2023

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów do kategorii, oraz o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu.

Marszałek Województwa Podkarpackiego zawiadamia o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów do kategorii, oraz o […]
Skip to content