17/07/2019

Od lipca nowe formularze informacji i deklaracji podatkowych

Od 1 lipca 2019 r. zaczęły obowiązywać nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych m.in. w zakresie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. Nowe formularze (składane […]
22/05/2024

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Lubaczów

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Lubaczów położonych w miejscowościach: – Basznia Górna /plik pdf/ – Borowa Góra /plik pdf/ – Dąbków /plik pdf/ […]
22/05/2024

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubaczów przeznaczonych do oddania w użyczenie dla Zakładu Gospodarki Nieruchomościami w Dąbrowie

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubaczów przeznaczonych do oddania w użyczenie dla Zakładu Gospodarki Nieruchomościami w Dąbrowie: – Basznia Górna /plik pdf/ – Szczutków /plik pdf/
16/05/2024

Konkursy na stanowisko dyrektora szkoły

Wójt Gminy Lubaczów ogłasza konkursy na stanowisko dyrektora: SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. POETY ks. JANA TWARDOWSKIEGO w Krowicy Samej, ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO w Baszni Dolnej i ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO […]
03/04/2024

Wyłożenie do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasu na lata 2025-2034 sporządzonych dla lasów osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie Gminy Lubaczów

GPS.6165.12.2024 Lubaczów, dnia 03.04.2024 r. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUBACZÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasu na lata 2025-2034 sporządzonych dla lasów osób […]
29/03/2024

Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na najem kontenerów handlowo-usługowych stanowiących własność Gminy Lubaczów, położonych na działce o nr ewid. gr. 1227/10 na terenie targowiska gminnego w Krowicy Hołodowskiej

Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na najem kontenerów handlowo-usługowych stanowiących własność Gminy Lubaczów, położonych na działce o nr ewid. gr. 1227/10 na terenie targowiska gminnego w […]
13/03/2024

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Lubaczów

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Lubaczów w miejscowościach: – Antoniki /plik pdf/ – Basznia Dolna /plik pdf/ – Basznia Górna /plik pdf/ – […]
27/02/2024

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Roztocze na lata 2022–2030

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Roztocze na lata 2022–2030 Na […]
16/02/2024

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubaczów przeznaczonych do oddania w najem na targowisku gminnym w miejscowości Krowica Hołodowska

IZP.7151.01.2024 Lubaczów, dnia 15.02.2024r. Wójt Gminy Lubaczów  Działając na podstawie art. 35  ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami […]
01/02/2024

Ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubaczów

Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubaczów: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubaczów położonych […]
31/01/2024

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Lubaczów na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2024 r.

Wójt Gminy Lubaczów ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy […]
Skip to content