Komisje Rady Gminy Lubaczów

W oparciu o § 15 i 16 Statutu Gminy Lubaczów Rada Gminy powołała pięć merytorycznych komisji, określając zakres ich działania. Obowiązek powołania Komisji Rewizyjnej wynika z przepisów ustawy o samorządzie gminnym, gdzie zostały jej przypisane zadania kontrolne w odniesieniu do działalności Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych. Pozostałe merytoryczne komisji obejmują swym zakresem działania następujące sprawy:

1. Komisja Rewizyjna

2. Komisja Rolnictwa:

 • działalność rolnicza
 • leśnictwo i łowiectwo
 • ochrona środowiska
 • gospodarka wodna

3. Komisja Spraw Społecznych :

 • porządek publiczny
 • oświata i wychowanie
 • zdrowie, opieka społeczna i sprawy socjalne
 • kultura i sport

4. Komisja Budżetowa:

 • rozwój gospodarczy i przestrzenny
 • inwestycje infrastrukturalne
 • gospodarka mieniem gminnym
 • gospodarka finansowa gminy

5. Komisja Skarg Wniosków i Petycji


Komisja rewizyjna:
 1. Szpyt Stanisław – przewodniczący Komisji
 2. Załuski Eugeniusz
 3. Bojarski Marek
 4. Borchowiec Janusz
 5. Huk Zofia
Komisja budżetowa:
 1. Mindziak Andrzej – przewodniczący Komisji
 2. Kuryś Jan
 3. Frant Helena
 4. Kosior Wiesław
 5. Cozac Roman
 6. Suchy Krzysztof
 7. Smoliniec Wiesław
 8. Szpyt Stanisław
 9. Cozac Justyna
Komisja rolnictwa:
 1. Bojarski Marek – przewodniczący Komisji
 2. Frant Helena
 3. Czyrny Agnieszka
 4. Załuski Eugeniusz
 5. Szpyt Stanisław
 6. Borchowiec  Janusz
 7. Huk Zofia
 8. Kuryś Jan
Komisja spraw społecznych:
 1. Smoliniec Wiesław – przewodniczący Komisji
 2. Cozac Justyna
 3. Huk Zofia
 4. Czyrny Agnieszka
 5. Załuski Eugeniusz
 6. Mindziak Andrzej
 7. Borchowiec Janusz
 8. Kosior Wiesław

Komisja Skarg Wniosków i Petycji

 1. Młodowiec Bernadeta – przewodnicząca Komisji
 2. Frant Helena
 3. Mindziak Andrzej
Skip to content