12/01/2022

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko referenta ds. księgowości budżetowej

Wójt Gminy informuje że, został  ogłoszony nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym. Osoby zainteresowane pracą w Urzędzie Gminy Lubaczów  […]
12/01/2022

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Wójt Gminy Lubaczów przypomina, że od 1 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego […]
10/01/2022

Informacja podatkowa na 2022 rok

Wójt Gminy Lubaczów informuje, że do celów podatkowych na rok 2022: 1) Obowiązują stawki podatku od nieruchomości uchwalone na podstawie Uchwały Nr XXXVII/362/2021 Rady Gminy Lubaczów […]
10/01/2022

Hej, kolęda, kolęda!

W Święto Objawienia Pańskiego – Trzech Króli (6 stycznia) w kościołach pw. Opieki Matki Bożej w Załużu i pw. św. Marii Magdaleny w Młodowie oraz w […]
10/01/2022

Nowy wzór wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wójt Gminy informuje, że w związku ze zmianami przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Dz.U.2021 poz. 1986), oraz ustawy z […]
07/01/2022

Dodatek Osłonowy

Wójt Gminy Lubaczów informuje, że od 4 stycznia 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie będzie przyjmował wnioski o wypłatę dodatku osłonowego. Wnioski można składać […]
07/01/2022

Rodzinny kapitał opiekuńczy

Szanowni Państwo Wójt Gminy Lubaczów informuje o możliwości składania wniosków o wypłatę rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO). Świadczenie to jest kierowane do rodzin mających na utrzymaniu dzieci, […]
04/01/2022

Zaproszenie do udziału w III Przeglądzie Kolęd i Pastorałek – ONLINE

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Lubaczów do udziału w III Przeglądzie Kolęd i Pastorałek – ONLINE. Śpiewanie kolęd i pastorałek to piękna tradycja, która pozwala wspólnie […]
04/01/2022

Świąteczne kolędowanie z Zespołem Pieśni i Tańca „Kresy”

Melodie i słowa najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Kresy”  z Gminy Lubaczów  będą mogli Państwo usłyszeć  w  Święto Objawienia Pańskiego […]
31/12/2021

Rada Gminy Lubaczów zakończyła pracę w 2021 r.

30 grudnia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lisich Jamach odbyła się ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy Lubaczów. Na początku obrad głos zabrał komisarz […]
31/12/2021

Apel Wójta Gminy Lubaczów o udzielenie pomocy

Wójt Gminy Lubaczów zwraca się z gorącym apelem do wszystkich ludzi dobrej woli, w tym przedsiębiorców, właścicieli firm i zakładów pracy o udzielenie pomocy Panu Józefowi […]
30/12/2021

Informacja Wójta Gminy Lubaczów w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubaczów             Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, gmina odpowiedzialna jest za zorganizowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na swoim terenie. W związku z tym […]
30/12/2021

Uchwały dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy

W dniu 30.12.2021 r. Rada Gminy Lubaczów podjęła następujące uchwały dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy. Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu […]
27/12/2021

XXXVIII sesja Rady Gminy Lubaczów w kadencji 2018-2023

Zapraszam  na XXXVIII  sesję Rady Gminy Lubaczów w kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2021 r. o godz. 13:30 w  hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w […]
23/12/2021

Życzenia Świąteczne

   
Skip to content