02/08/2022

Ogłoszenie o naborach na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Lubaczów

Wójt Gminy informuje że, zostały  ogłoszone nabory na wolne stanowiska urzędnicze: – referenta ds. ochrony zdrowia, sportu i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Referacie Organizacyjnym – […]
29/07/2022

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Lubaczów położonej w miejscowości Basznia Dolna

Wójt Gminy Lubaczów na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z […]
27/06/2022

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko referenta ds. księgowości budżetowej i pozabudżetowej w Referacie Finansowym

Wójt Gminy informuje że, został  ogłoszony nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. księgowości budżetowej i pozabudżetowej w Referacie Finansowym. Osoby zainteresowane pracą w Urzędzie […]
07/06/2022

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Lubaczów położonych w miejscowości Opaka

GPS.6840.14.3.202 Lubaczów, dn. 06.06.2022 r Wójt Gminy Lubaczów na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami […]
30/05/2022

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Lubaczów położonej w miejscowości Hurcze

GPS.6840.15.2021 Lubaczów, dn. 30.05.2022 r. Wójt Gminy Lubaczów na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami […]
30/05/2022

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Lubaczów położonych w miejscowości Krowica Sama

GPS.6845.3.2022 Lubaczów, dn.  30.05.2022 r. Wójt Gminy Lubaczów na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst […]
11/04/2022

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubaczów położonej w miejscowości Lisie Jamy

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubaczów położonej w miejscowości Lisie Jamy Wójt Gminy Lubaczów na podstawie: art. 30 ust. […]
01/04/2022

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Lubaczów

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Lubaczów położonych w miejscowościach: – Basznia Dolna – Dąbków – Hurcze – Lisie Jamy – Młodów  
22/02/2022

Informacja o wyniku przetargu na najem lokalu użytkowego w miejscowości Basznia Dolna

IZP.7150.1.2022 Lubaczów, dnia 22.02.2022r.  Informacja o wyniku przetargu Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i […]
17/02/2022

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do oddania w użyczenie stanowiących własność Gminy Lubaczów

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Lubaczów położonych w miejscowościach: – Borowa Góra – Opaka Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubaczów przeznaczonej do oddania […]
Skip to content