Struktura Urzędu Gminy Lubaczów

 

Wójt Gminy Lubaczów – mgr Wiesław Kapel
(sekretariat pokój nr 4, tel. 16 632 16 84)

Zastępca Wójta Gminy Lubaczów – mgr inż. Krzysztof Kozioł
(sekretariat pokój nr 4, tel. 16 632 16 84)

Sekretarz Gminy – mgr Stanisław Woś
(pokój nr 10, tel. 16 632 16 84 w. 12)

Skarbnik Gminy – mgr Agnieszka Brzeziak
(pokój nr. 16 tel. 16 632 16 84 w. 26)

 


Referat Finansowy

Kierownik Referatu – mgr Beata Paryniak (pokój nr. 18)

Pracownicy referatu:

 1. Danuta Pomorska (pokój nr. 18) – stanowisko ds. księgowości budżetowej i pozabudżetowej,
 2. mgr Bożena Fircowicz (pokój nr. 18) – stanowisko ds. księgowości budżetowej,
 3. mgr Grażyna Sopel-Mathlouthi (pokój nr. 18) – stanowisko ds. księgowości budżetowej,
 4. mgr Anna Tabaczek (pokój nr. 19) – stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat,
 5. Maria Dziadura (pokój nr. 19) – stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat,
 6. mgr Jolanta Bębnik (pokój nr. 19) – stanowisko ds. księgowości podatkowej,
 7. mgr Łucja Lasowa (pokój nr. 14) – stanowisko ds. obsługi księgowej oświaty,
 8. Józefa Hanczakowska (pokój nr. 14) – stanowisko ds. obsługi księgowej oświaty,
 9. mgr Grażyna Mazur (pokój nr. 14) – stanowisko ds. obsługi księgowej oświaty,
 10. mgr Małgorzata Ilnicka (kasa) – kasjer.

Referat Gospodarki Przestrzennej i Środowiska

Kierownik Referatu – mgr Katarzyna Goniak (pokój nr. 7)

Pracownicy referatu:

 1. mgr inż. Aleksander Butyński (pokój nr. 1) – stanowisko ds. eksploatacji infrastruktury komunalnej, koordynator ds. dostępności,
 2. mgr Angelika Kolbuszewska (pokój nr 7) – stanowisko  ds. gospodarki przestrzennej,
 3. mgr Małgorzata Gątarz (pokój nr. 9) – stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi,
 4. Zdzisław Zielnik (pokój nr. 10) – leśniczy lasów gminnych,
 5. mgr Tadeusz Zaborniak (pokój nr. 10) – leśniczy lasów gminnych,
 6. mgr Jan Gancarz (pokój nr. 15) – stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i geodezji,
 7. mgr Mariusz Kierepka (pokój nr. 15) – stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i rolnictwa,
 8. Józef Nicpoń – pracownik gospodarczy

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

Pracownicy referatu:

 1. mgr Rafał Czyrny (pokój nr. 15) – stanowisko ds. drogownictwa,
 2. Robert Motyka (pokój nr. 1) – stanowisko ds. budownictwa kubaturowego,
 3. mgr Krzysztof Szczybyło (pokój nr. 1) – stanowisko ds. inwestycji sieciowych,
 4. mgr inż. Krzysztof Krzemiński (pokój nr. 15) – stanowisko ds. zamówień publicznych,
 5. mgr Bogdan Czucha (pokój nr 1) – stanowisko ds. gospodarki komunalnej i poboru opłat

 


Referat Organizacyjny i Oświaty

Kierownik Referatu  – mgr  Janusz Czernysz (pokój nr. 10)

Pracownicy Referatu:

 1. mgr Anna Michalik (pokój nr. 4) – stanowisko ds. obsługi sekretariatu,
 2. mgr Agnieszka Kopciuch (pokój nr. 4) – stanowisko ds. obsługi funduszu sołeckiego i archiwum,
 3. mgr Lucjana Soroń (pokój nr. 11) – stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych,
 4. mgr Marta Nicpoń (pokój nr. 11) – stanowisko ds. obsługi Rady Gminy,
 5. mgr Zbigniew Cencora (pokój nr. 11) – stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw wojskowych,
 6. mgr Anna Janczura (pokój nr. 12) – stanowisko ds. ochrony zdrowia, sportu i współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 7. mgr Agata Antonik (pokój nr. 12) – stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej i kadr,
 8. mgr Katarzyna Dubiel (pokój nr. 9) – stanowisko ds. działalności gospodarczej, młodocianych i rozliczeń finansowych,
 9. Mariusz Chomyszyn – kierowca autobusu,
 10. Maria Litwin – opiekun dzieci dowożonych,
 11. Irena Nicpoń – sprzątaczka,
 12. Wiesława Misztal – sprzątaczka.

Referat Rozwoju i Promocji Gminy

Pracownicy Referatu:

 1. mgr Bernadeta Gujda-Rawska (pokój nr. 22) – stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych,
 2. mgr Magdalena Czuryło (pokój nr. 22) – stanowisko ds. promocji,
 3. mgr inż. Tomasz Mach (pokój nr. 21) – informatyk.

 

Skip to content