29/02/2024

Zarządzenie Nr 37/2024 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 23.02.2024 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej pn. „Pierwsza pomoc”

Zarządzenie Nr 37/2024 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 23.02.2024 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym […]
29/02/2024

Zarządzenie Nr 36/2024 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 23.02.2024 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie budowy społeczeństwa obywatelskiego, poprzez aktywizację społeczności lokalnej i zwiększanie udział u mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów

Zarządzenie Nr 36/2024 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 23.02.2024 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie budowy społeczeństwa obywatelskiego, poprzez aktywizację społeczności […]
13/02/2024

Oferta realizacji zadania publicznego pn. Pierwsza Pomoc

Do pobrania: Oferta realizacji zadania publicznego pn. Pierwsza Pomoc /plik pdf/
13/02/2024

Oferta realizacji zadania publicznego pn. Wizyta studyjna w uzdrowisku Latoszyn-Zdrój w celu konsultacji projektu społecznego związanego z propozycją tożsamej realizacji m. Basznia Dolna

Do pobrania: Oferta realizacji zadania publicznego pn. Wizyta studyjna w uzdrowisku Latoszyn-Zdrój w celu konsultacji projektu społecznego związanego z propozycją tożsamej realizacji m. Basznia Dolna /plik […]
07/02/2024

Otwarty konkursy wniosków na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2024 roku

Wójt Gminy Lubaczów ogłasza otwarty konkurs wniosków na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2024 r. Szczegóły konkursu w […]
01/02/2024

Oferta realizacji zadania publicznego pn Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Do pobrania: Oferta realizacji zadania publicznego pn Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej /plik pdf/
17/11/2023

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Lubaczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Zgodnie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2023 poz. 571) Wójt Gminy […]
17/07/2023

Otwarty konkursy wniosków na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Wójt Gminy Lubaczów ogłasza otwarty konkurs wniosków na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Szczegóły konkursu w zarządzeniu. ZARZĄDZENIE NR […]
09/02/2023

Otwarty konkursy wniosków na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Wójt Gminy Lubaczów ogłasza otwarty konkurs wniosków na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Szczegóły konkursu w zarządzeniu. Zarządzenie Nr […]
12/12/2022

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Lubaczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. […]
Skip to content