W Gminie Lubaczów utworzonych zostało 23 sołectwa, w tym dwa w ostatnich latach tj.: w 1995 r. sołectwo Mokrzyca, a w 1999 r. sołectwo Antoniki.

 Lp.  Miejscowość  Nazwy przysiółków
 1 Antoniki  –
 2 Bałaje  –
 3 Basznia Dolna  Basznia, Lubasy, Piaski, Szymeczki, Ruda
 4 Basznia Górna  Dąbrowa, Malce
 5 Borowa Góra  –
 6 Budomierz  –
 7 Dąbków  –
 8 Dąbrowa  Holiki, Kornagi, Krausy, Mudry, Michalce, Szutki,  Wasie
 9 Hurcze  –
 10 Karolówka  –
 11 Krowica Hołodowska  Hołodówka, Mielniki
 12 Krowica Lasowa  Boble
 13 Krowica Sama  Blusy, Cetynia, Obrawczyzna, Wychylówka, Lapatyna
 14 Lisie Jamy  Flisy, Smolińce, Wygnańce, Misztale
 15 Młodów  Pilipy
 16 Mokrzyca  –
 17 Opaka  Kamienna, Tuczarnia, Żuki
 18 Piastowo  –
 19 Podlesie  –
 20 Osada Huta Kryształowa  –
 21 Szczutków  Mielniki, Onyszczaki, Prewedy, Sysaki, Ruda Szczutkowska
 22 Tymce  –
 23 Wólka Krowicka  Brozie
 24 Załuże  Czarne, Moczar Duży, Moczar Mały, Podłęże
——————————————————————————
Wykaz miejscowości Gminy Lubaczów
    Dla celów statystycznych wśród miejscowości Gminy Lubaczów wyodrębniana jest dodatkowo Huta Kryształowa, która jest jednym z trzech wolno stojących osiedli byłego PGR-u i należy do sołectwa Podlesie.

-> Sołtysi sołectw Gminy Lubaczów

Skip to content