Sołtysi Sołectw Gminy Lubaczów

 • Sołectwo Antoniki – Helena Frant
 • Sołectwo Bałaje – Barbara Stachowicz
 • Sołectwo Basznia Dolna – Tomasz Miśków
 • Sołectwo Basznia Górna – Marta Lorenc
 • Sołectwo Borowa Góra – Wiktor Gondek
 • Sołectwo Budomierz – Jan Mazurkiewicz
 • Sołectwo Dąbków – Karolina Strojna
 • Sołectwo Dąbrowa – Maria Sopel
 • Sołectwo Hurcze – Alicja Sroczyk
 • Sołectwo Karolówka – Ryszard Antonik
 • Sołectwo Krowica Hołodowska – Zdzisław Furgała
 • Sołectwo Krowica Lasowa – Józef Strojny
 • Sołectwo Krowica Sama – Janusz Furgała
 • Sołectwo Lisie Jamy – Wojciech Szczybyło
 • Sołectwo Młodów – Robert Hawrylak
 • Sołectwo Mokrzyca – Krzysztof Rogowski
 • Sołectwo Opaka – Janusz Borchowiec
 • Sołectwo Piastowo – Wacław Płonczyński
 • Sołectwo Podlesie – Maciej Mazurkiewicz
 • Sołectwo Szczutków – Wojciech Cozac
 • Sołectwo Tymce – Renata Mączka
 • Sołectwo Wólka Krowicka – Czesław Ziomek
 • Sołectwo Załuże – Stanisław Szpyt

 • Sołectwo Antoniki – Helena Frant
 • Sołectwo Bałaje – Krystyna Bosek
 • Sołectwo Basznia Dolna – Andrzej Kaczmarczyk
 • Sołectwo Basznia Górna – Mieczysław Szaj
 • Sołectwo Borowa Góra – Renata Frączkiewicz
 • Sołectwo Budomierz –Jan Mazurkiewicz
 • Sołectwo Dąbków – Beata Majdan
 • Sołectwo Dąbrowa – Maria Sopel
 • Sołectwo Hurcze – Alicja Sroczyk
 • Sołectwo Karolówka – Ryszard Antonik
 • Sołectwo Krowica Hołodowska –Zdzisław Furgała
 • Sołectwo Krowica Lasowa – Józef Strojny
 • Sołectwo Krowica Sama – Marek Bojarski
 • Sołectwo Lisie Jamy – Czesław Szczybyło
 • Sołectwo Młodów – Robert Hawrylak
 • Sołectwo Mokrzyca – Eugeniusz Załuski
 • Sołectwo Opaka – Janusz Borchowiec
 • Sołectwo Piastowo – Wacław Płonczyński
 • Sołectwo Podlesie – Maciej Mazurkiewicz
 • Sołectwo Szczutków – Wojciech Cozac
 • Sołectwo Tymce – Renata Mączka
 • Sołectwo Wólka Krowicka – Zofia Huk
 • Sołectwo Załuże – Stanisław Szpyt

 • Sołectwo Antoniki – Helena Frant
 • Sołectwo Bałaje – Krystyna Bosek
 • Sołectwo Basznia Dolna – Andrzej Kaczmarczyk
 • Sołectwo Basznia Górna – Mieczysław Szaj
 • Sołectwo Borowa Góra – Stanisław Nicpoń
 • Sołectwo Budomierz – Leszek Truchan
 • Sołectwo Dąbków – Henryk Strojny
 • Sołectwo Dąbrowa – Zbigniew Hirny
 • Sołectwo Hurcze – Alicja Sroczyk
 • Sołectwo Karolówka – Józef Żak
 • Sołectwo Krowica Hołodowska – Wojciech Furgała
 • Sołectwo Krowica Lasowa – Józef Strojny
 • Sołectwo Krowica Sama – Marek Bojarski
 • Sołectwo Lisie Jamy – Wiesław Smoliniec
 • Sołectwo Młodów – Robert Hawrylak
 • Sołectwo Mokrzyca – Eugeniusz Załuski
 • Sołectwo Opaka – Janusz Borchowiec
 • Sołectwo Piastowo – Wacław Płonczyński
 • Sołectwo Podlesie -Maciej Mazurkiewicz
 • Sołectwo Szczutków – Wojciech Cozac
 • Sołectwo Tymce – Bogusław Dec
 • Sołectwo Wólka Krowicka – Stanisław Kubiszyn
 • Sołectwo Załuże – Henryk Przeszłowski

 • Sołectwo Antoniki –  Helena Frant
 • Sołectwo Bałaje – Frant Bogusław
 • Sołectwo Basznia Dolna – Cisek Antoni
 • Sołectwo Basznia Górna – Lasowy Tomasz
 • Sołectwo Borowa Góra – Nicpoń Stanisław
 • Sołectwo Budomierz – Lechociński Zdzisław
 • Sołectwo Dąbków – Strojny Henryk
 • Sołectwo Dąbrowa – Krzaczkowski Józef
 • Sołectwo Hurcze – Dec Zbigniew
 • Sołectwo Karolówka – Żak Józef
 • Sołectwo Krowica Hołodowska – Kubiszyn Henryk
 • Sołectwo Krowica Lasowa – Trojnar Zdzisław
 • Sołectwo Krowica Sama – Bojarski Marek
 • Sołectwo Lisie Jamy – Janczura Władysław
 • Sołectwo Młodów – Roczniak Edward
 • Sołectwo Mokrzyca – Załuska Krystyna
 • Sołectwo Opaka – Soroń Zbigniew
 • Sołectwo Piastowo – Płonczyński Wacław
 • Sołectwo Podlesie – Mazurkiewicz Maciej
 • Sołectwo Szczutków – Maryjko Bronisław
 • Sołectwo Tymce – Dec Bogusław
 • Sołectwo Wólka Krowicka – Hanus Ryszard
 • Sołectwo Załuże – Przeszłowski Henryk

Skip to content