09/05/2023

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu dokumentu: Strategia Rozwoju Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lubaczów na lata 2022–2030

W dniach 14.03–18.04.2023 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lubaczów na lata 2022–2030. Konsultacje miały na celu zapoznanie […]
09/05/2023

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu dokumentu: Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Roztocze na lata 2022–2030

W dniach 14.03–18.04.2023 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Roztocze na lata 2022–2030. Konsultacje miały na celu zapoznanie grupy docelowej z […]
25/04/2023

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lubaczów na lata 2022-2030

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lubaczów na lata 2022–2030 Na podstawie […]
12/04/2023

Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubaczów przeznaczonych do dzierżawy

Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubaczów przeznaczonych do dzierżawy –Basznia Dolna /plik pdf/ –Basznia Dolna /plik pdf/ –Basznia Górna /plik pdf/ –Basznia Górna /plik pdf/ –Borowa […]
20/03/2023

Wójt Gminy Lubaczów ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę  w miejscowościach Basznia Dolna i Tymce.

Wójt Gminy Lubaczów ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę   w miejscowościach Basznia Dolna i Tymce. I. Uzasadnienie wyboru formy przetargu: Zgodnie z założeniami Studium Wykonalności […]
14/03/2023

Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lubaczów na lata 2022–2030

OBWIESZCZENIE w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lubaczów na lata 2022–2030   Na podstawie art. 6 ust. […]
14/03/2023

Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Roztocze na lata 2022-2030

OBWIESZCZENIE w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Roztocze na lata 2022–2030 Na podstawie art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia […]
14/03/2023

Ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie gminy Lubaczów

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Dąbków Ogłoszenie o piątych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w […]
08/03/2023

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubaczów przeznaczonych do oddania w użyczenie dla Zakładu Gospodarki Nieruchomościami w Dąbrowie

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubaczów przeznaczonych do oddania w użyczenie dla Zakładu Gospodarki Nieruchomościami w Dąbrowie –Antoniki /plik pdf/ –Basznia Dolna /plik pdf/ –Basznia Górna […]
15/02/2023

Harmonogram zbieralności opłat za wodę, ścieki i odpady komunalne luty/marzec 2023

W dniach Miejscowość Miejsce zbieralności Godz. 20.02.2023 Poniedziałek Lisie Jamy Dom Kultury 14.30-16.00 21.02.2023 Wtorek 22.02.2023 Środa Os. Sportowe Przepompownia wody 13.00-14.00 22.02.2023 Środa Basznia Dolna […]
Skip to content