31/05/2023

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż autobusu marki Opel Movano

Wójt Gminy Lubaczów ogłasza przetarg na sprzedaż autobusu marki Opel Movano. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż autobusu marki Opel Movano /plik pdf/
31/05/2023

Raport o stanie Gminy Lubaczów za 2022r.

Zgodnie z art.28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023r. poz.40), wójt co roku do dnia 31 maja […]
30/05/2023

Ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości: Ogłoszenie o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Dąbków Ogłoszenie o drugich przetargach […]
29/05/2023

Badanie statystyczne dotyczące gospodarstw rolnych

17/05/2023

Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubaczów

Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubaczów: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubaczów położonej w miejscowości […]
17/05/2023

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Lubaczów położonej w miejscowości Krowica Sama

GPS.6840.14.2022 Lubaczów, dn. 16.05.2023 r. Wójt Gminy Lubaczów na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami […]
09/05/2023

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu dokumentu: Strategia Rozwoju Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lubaczów na lata 2022–2030

W dniach 14.03–18.04.2023 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lubaczów na lata 2022–2030. Konsultacje miały na celu zapoznanie […]
09/05/2023

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu dokumentu: Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Roztocze na lata 2022–2030

W dniach 14.03–18.04.2023 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Roztocze na lata 2022–2030. Konsultacje miały na celu zapoznanie grupy docelowej z […]
25/04/2023

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lubaczów na lata 2022-2030

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lubaczów na lata 2022–2030 Na podstawie […]
12/04/2023

Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubaczów przeznaczonych do dzierżawy

Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubaczów przeznaczonych do dzierżawy –Basznia Dolna /plik pdf/ –Basznia Dolna /plik pdf/ –Basznia Górna /plik pdf/ –Basznia Górna /plik pdf/ –Borowa […]
Skip to content