29/12/2022

Informacja o wyniku przetargu na najem lokalu handlowego w Baszni Dolnej na os. Sportowym

IZP.7150.03.2022 Lubaczów, dnia 28.12.2022r. Informacja o wyniku przetargu   Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu […]
21/12/2022

Nabór na członków Rady Programowej ds. Strategii MOF Lubaczów

Burmistrz Miasta Lubaczowa, jako reprezentant Gminy Miejskiej Lubaczów, będącej Liderem Porozumienia MOF Lubaczów ogłasza nabór na członków Rady Programowej ds. Strategii MOF Lubaczów.  MOF Lubaczów tworzą […]
15/12/2022

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubaczów przeznaczonych do oddania w dzierżawę w miejscowości Tymce, podmiotowi ekonomii społecznej w celu realizacji funkcji obiektów oddawanych w dzierżawę.

IZP.7153.05.2022 Lubaczów dnia 14.12.2022r. Wójt Gminy Lubaczów  Działając na podstawie art. 35  ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami […]
15/12/2022

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubaczów przeznaczonych do oddania w dzierżawę w miejscowości Basznia Dolna podmiotowi ekonomii społecznej w celu realizacji zadań statutowych obiektów oddawanych w dzierżawę.

IZP.7153.04.2022 Lubaczów dnia 14.12.2022r. Wójt Gminy Lubaczów  Działając na podstawie art. 35  ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami […]
28/11/2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubaczów w sprawie konsultacji społecznych

Wójt Gminy Lubaczów  zaprasza mieszkańców sołectw z terenu Gminy Lubaczów   do  udziału konsultacjach społecznych,  których przedmiotem jest zebranie uwag i propozycji mieszkańców w sprawie  zmiany Statutu sołectwa polegającej na […]
25/11/2022

Wójt Gminy Lubaczów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na  najem lokalu handlowego w miejscowości Basznia Dolna.

IZP.7151.03.2022 Lubaczów, dnia 25.11.2022r. Wójt Gminy Lubaczów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na  najem lokalu handlowego w miejscowości Basznia Dolna. Przedmiot najmu: Lokal handlowy  o powierzchni użytkowej […]
07/11/2022

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubaczów przeznaczonych do oddania w najem w miejscowości Basznia Dolna

IZP.7153.03.2022 Lubaczów, dnia 02.11.2022r. Wójt Gminy Lubaczów  Działając na podstawie art. 35  ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami […]
21/09/2022

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Lubaczów

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Lubaczów położonych w miejscowościach: – Basznia Górna – Krowica Sama – Młodów
15/09/2022

Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubaczów przeznaczonych do oddania w użyczenie dla Zakładu Gospodarki Nieruchomościami w Dąbrowie

Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubaczów przeznaczonych do oddania w użyczenie dla Zakładu Gospodarki Nieruchomościami w Dąbrowie w miejscowościach: – Basznia Górna – Budomierz – Hurcze […]
30/08/2022

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Lubaczów położonych w miejscowości Hurcze

GPS.6840.7.2022 Lubaczów, dn. 26.08.2022 r. Wójt Gminy Lubaczów na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami […]
Skip to content