Gmina Lubaczów położona jest w południowo wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim, u ujścia rzeki Sołotwy do Lubaczówki, dopływu Sanu, w przygranicznym obszarze Polski i Ukrainy. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie przemyskim.
W odległości 8 km na północ gmina Lubaczów sąsiaduje z Miastem i gminą Cieszanów, 8 km na zachód z gminą Oleszyce, 37 km na północny wschód z granicą państwa w gminie Hrebenne, natomiast na południe w odległości 26 km z przejściem granicznym w Korczowej.
Powierzchnia gminy Lubaczów wynosi 203 km². Pod względem zajmowanego obszaru gmina zalicza się do jednej z większych w województwie. Siedziba gminy to Lubaczów.

Gmina należy do powiatu lubaczowskiego, w skład którego wchodzą następujące jednostki:

  • miasto i gmina Cieszanów,
  • miasto Lubaczów,
  • gmina Lubaczów,
  • miasto i gmina Narol,
  • miasto i gmina Oleszyce,
  • gmina Horyniec,
  • gmina Stary Dzików,
  • gmina Wielkie Oczy.

Bliskimi terytorialnie miastami dla Gminy Lubaczów są: Jarosław, Leżajsk, Tarnogród, Tomaszów Lubelski.
Głównymi ośrodkami pracy, usług, administracji, kształcenia i lecznictwa dla mieszkańców gminy jest miasto Lubaczów, obejmujące obszar 26 km².
Gmina Lubaczów jest jednostką bardzo rozbudowaną, sieć osadniczą gminy tworzą 23 sołectwa, są to: Antoniki, Bałaje, Basznia Dolna, Basznia Górna, Borowa Góra, Budomierz, Dąbków, Dąbrowa, Hurcze, Karolówka, Krowica Hołodowska, Krowica Lasowa, Krowica Sama, Lisie Jamy, Młodów, Mokrzyca, Opaka, Piastowo, Podlesie, Szczutków, Tymce, Wólka Krowicka, Załuże. Dla celów statystycznych wśród miejscowości Gminy Lubaczów wyodrębniana jest dodatkowo Huta Kryształowa, która jest jednym z trzech wolno stojących osiedli byłego PGR-u.

Skip to content