Jednostki organizacyjne Gminy Lubaczów

Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie
ul. Wyszyńskiego 25, 37 – 600 Lubaczów
tel: 166321461

e-mail: gok@lubaczow.com.pl
Dyrektor: mgr inż. Stanisław Myśliwy

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaczowie z siedzibą w Baszni Dolnej
ul. Jana III Sobieskiego 11, 37-621 Basznia Dolna
tel: 166327048
Dyrektor:  mgr Anna Kosiba

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie
ul. Jasna 1, 37 – 600 Lubaczów
tel: 166322347, 166321684 wew. 27,30,31
e – mail: glubacz@rzeszow.uw.gov.pl
m.oleszycka@gops.lubaczow.com.pl
www.gops.lubaczow.com.pl
Kierownik: Maria Oleszycka

Zasiłki rodzinne: (pokój nr 9) tel.: 166321684 wew. 19
Pomoc społeczna: (pokój nr 17) tel.: 166321684 wew. 27
Księgowość: (pokój nr 20) tel.: 166321684 wew. 30

Szkoła Podstawowa w Krowicy Samej im. Poety ks. Jana Twardowskiego
Krowica Sama 183, 37 – 625 Krowica Sama
tel.: 166326154
e-mail: sp-krowica@lubaczow.com.pl
www: www.sp-krowica.lubaczow.com.pl
Dyrektor:  mgr Maria Kowaliszyn

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisich Jamach
ul. Lwowska 45, 37 – 600 Lubaczów,
tel.: 16632 21 75
e-mail: zsp-lisiejamy@lubaczow.com.pl
www: www.zsp-lisiejamy.lubaczow.com.pl
Dyrektor: mgr Jolanta Włoch

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baszni Dolnej
ul. Szkolna 24, 37-621 Basznia Dolna
tel.: 166327007
e-mail: zsp-basznia@lubaczow.com.pl
www: www.zsp-basznia.lubaczow.com.pl
Dyrektor:  mgr Bolesław Dydyk

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młodowie
ul. Szkolna 48, 37 – 600 Lubaczów
tel.: 166321791
e-mail: zsp-mlodow@lubaczow.com.pl
www: www.zsp-mlodow.lubaczow.com.pl
Dyrektor: mgr Jan Richter

Gminny Żłobek w Dąbkowie „Kraina Malucha”
Dąbków 2, 37-600 Lubaczów
tel. 731966559
e-mail: zlobek@lubaczow.com.pl
https://www.facebook.com/zlobekwdabkowie/info?tab=page_info
Dyrektor: mgr Anna Pelc

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Krowicy Lasowej
Krowica Lasowa 86, 37-625 Krowica Sama
tel. 575 789 091
e-mail: dyrektor@dpskrowica.pl
Dyrektor: Patrycja Mulawa


Zakłady budżetowe:

Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie
Dąbrowa 72, 37-600 Lubaczów
tel.: 508 602 663
email: cis@lubaczow.com.pl
http://www.cis.lubaczow.com.pl
Kierownik: mgr Agnieszka Furgała

Skip to content