Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubaczów położonej w miejscowości Borowa Góra przeznaczonej do oddania w użyczenie dla Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska”

Skip to content