Honorowy Patronat Wójta Gminy Lubaczów

W związku z Zarządzeniem nr 145/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 17 grudnia 2018 roku, informujemy o wprowadzeniu „Regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Wójta Gminy Lubaczów” wraz z załącznikiem – „Wniosek o przyznanie Honorowego Patronatu Wójta Gminy Lubaczów”.

Niniejszy regulamin określa zasady obejmowania i sprawowania Patronatu Wójta Gminy Lubaczów nad wydarzeniami lub przedsięwzięciami o charakterze kulturowym, społecznym, sportowym, oświatowym, a także przyczyniających się do promocji Gminy Lubaczów. Wójt Gminy nie obejmuje Patronatu na przedsięwzięciami czysto komercyjnymi oraz budzącymi wątpliwości, co do zachowania etyki. Przyznanie Patronatu nie jest związane z udzieleniem wsparcia finansowego przez Gminę Lubaczów.

Uwaga! 

Termin składania wniosku o objęcie Honorowym Patronatem Wójta Gminy Lubaczów nie może być krótszy niż 21 dni przed planowaną datą organizacji przedsięwzięcia.

Regulamin przyznawania Honorowego Patronatu Wójta Gminy Lubaczów został wprowadzony w drodze Zarządzenia nr 145/2018  Wójta Gminy Lubaczów z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania Honorowego Patronatu Wójta Gminy Lubaczów.

Do pobrania:

– Regulamin Przyznawania Honorowego Patronatu Wójta Gminy Lubaczów

– Formularz wniosku – wersja edytowalna

– Formularz wniosku – wersja pdf

 

Skip to content