23/08/2023

Ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości:  Ogłoszenie o trzecich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Dąbków  Ogłoszenie o trzecich przetargach […]
01/08/2023

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubaczów przeznaczonych do oddania w użyczenie dla Zakładu Gospodarki Nieruchomościami w Dąbrowie

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubaczów przeznaczonych do oddania w użyczenie dla Zakładu Gospodarki Nieruchomościami w Dąbrowie: – Budomierz /plik pdf/ – Krowica Hołodowska /plik pdf/ […]
27/07/2023

Wójt Gminy Lubaczów ogłasza przetarg na sprzedaż autobusu marki Opel Movano

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. – Dz. U. z 2023 r., poz. […]
25/07/2023

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubaczów położonej w miejscowości Szczutków

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubaczów położonej w miejscowości Szczutków
10/07/2023

Indywidualne konsultacje z doradcą w Lokalnej Grupie Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”

Wsparcie doradcy !  Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” w ramach projektu „Dotacja – szansą dla mnie!” organizuje wsparcie doradcy. Projekt skierowany jest do mieszkańców obszaru […]
05/07/2023

OBWIESZCZENIE o podjęciu w gminie Cieszanów uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Dachnów, Nowe Sioło oraz Cieszanów, na podstawie którego mają być lokalizowane maksymalnie cztery elektrownie wiatrowe, wraz z przystąpieniem do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Lubaczów, dnia  5 lipiec 2023 r. GPS.6721.1.2023 OBWIESZCZENIE o podjęciu w gminie Cieszanów uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 6c […]
04/07/2023

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż autobusu marki Opel Movano

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. – Dz. U. z 2023 r., poz. […]
23/06/2023

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko młodszego referenta ds. ochrony zdrowia, sportu i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Referacie Organizacyjnym i Oświaty

Wójt Gminy ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze młodszego referenta ds. ochrony zdrowia, sportu i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Referacie Organizacyjnym i Oświaty Osoby zainteresowane […]
20/06/2023

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do nieodpłatnego użyczenia na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Krowicy Lasowej, stanowiących własność Gminy Lubaczów, położonych w miejscowości Krowica Lasowa

GPS.6850.2.2023 Lubaczów, dn. 19.06.2023 r. Wójt Gminy Lubaczów Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst […]
12/06/2023

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubaczów położonej w miejscowości Hurcze, przeznaczonej do dzierżawy na cele rolnicze

GPS.6845.21.2023 Lubaczów, dn.  12.06.2023 r. Wójt Gminy Lubaczów na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. […]
Skip to content