Tomasz Mach

22/12/2020

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w 2021 r.

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych  w 2021 r.: Dąbrowa, Lisie Jamy, Szczutków Budomierz, Krowica Hołodowska, Krowica Sama, Krowica Lasowa, Wólka Krowicka Borowa Góra, Hurcze, Karolówka, Młodów, Opaka […]
22/12/2020

24 grudnia 2020r. – Urząd Gminy Lubaczów będzie nieczynny.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2020 roku /czwartek/ Urząd Gminy Lubaczów będzie nieczynny.   Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia […]
18/12/2020

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Lubaczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Lubaczów, dnia 16.12.2020 r. ORG.526.22.2020 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o […]
18/12/2020

Pierwsze efekty rewitalizacji – dawna zlewnia mleka w Baszni Dolnej to nowoczesna przestrzeń handlowo – usługowa do wynajęcia dla przedsiębiorców

„Ograniczenie problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych w gminie Lubaczów poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów pokolejowych i poprzemysłowych wraz z zagospodarowaniem otoczenia”  to największy projekt inwestycyjny współfinansowany ze środków […]
16/12/2020

Gmina inwestuje w wodociągi i kanalizację

Modernizacja istniejących ujęć wody oraz budowa kolejnych odcinków kanalizacji sanitarnej stanowią jedne z priorytetowych zadań inwestycyjnych w gminie Lubaczów.  Do realizacji tych zadań samorząd wykorzystuje zarówno […]
15/12/2020

Realizacja inwestycji drogowych w Gminie Lubaczów

Gmina Lubaczów aktualnie realizuje szereg inwestycji w zakresie przebudowy i remontów dróg. Działania te mają na celu nie tylko podniesienie warunków życia mieszkańców, ale również poprawę […]
14/12/2020

Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego […]
09/12/2020

XXV sesja Rady Gminy Lubaczów w kadencji 2018-2023

Informuje, że I część XXVI sesji Rady Gminy Lubaczów w kadencji 2018 – 2023 odbędzie się w dniu 10 grudnia 2020 r. o godz. 14:30 w sali […]
07/12/2020

Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

Już od sześciu lat Samorząd Województwa Podkarpackiego prowadzi kampanię edukacyjną pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”. Najważniejszym elementem tej kampanii jest sadzenie drzew […]
03/12/2020

Aktualne oferty sprzedaży działek budowlanych w Gminie Lubaczów

Gmina Lubaczów zaprasza do zakupu atrakcyjnych działek budowlanych w miejscowościach: Dąbków, Hurcze, Lisie Jamy, Młodów, Basznia Dolna, Opaka. Szczegóły lokalizacji: Mapki. Działki położone w miejscowościach: Dąbków (osiedle), […]
03/12/2020

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko referenta Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko referenta ds. gospodarki odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Lubaczów ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Lubaczów. Praca w […]
01/12/2020

Konsultacje programu współpracy Gminy Lubaczów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

Działając w oparciu o uchwałę Nr LIV/520/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego […]
01/12/2020

Instrumenty wsparcia dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wspiera osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego poprzez Instrument Finansowy Mikropożyczka. W ramach projektów pn. Mikropożyczka-1 oraz Mikropożyczka-2 […]
01/12/2020

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubaczów za rok 2019

Gmina dokonuje corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Roczna analiza stanu gospodarki odpadami […]
27/11/2020

Lepsza infrastruktura komunikacyjna w regionie

Ogłoszenie przetargu na przebudowę drogi wojewódzkiej od Lubaczowa do Baszni Dolnej (skrzyżowanie z ul. Szkolną) oraz zakwalifikowanie projektu rewitalizacji linii kolejowej l-101 Munina – Hrebenne do […]
26/11/2020

XXV sesja Rady Gminy Lubaczów – 18.11.2020r.

Nagranie XXV sesji Rady Gminy Lubaczów, która odbyła się 18.11.2020 r.   Adres nagrania: https://youtu.be/oZRDQOOfNrY
25/11/2020

Wyższe dotacje – ruszył nabór do II części programu „Czyste Powietrze” 2.0

Wójt Gminy Lubaczów informuje, że od 21.10.2020r. rozpoczął się nabór wniosków do drugiej części Programu „Czyste Powietrze”, który pozwoli mieszkańcom o niższych dochodach ubiegać się o […]
20/11/2020

Harmonogram zbieralności opłat za wodę, ścieki i odpady komunalne

W związku z trwającą epidemią koronawirusa Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mokrzycy zwraca się z prośbą o podanie bieżącego wskazania wodomierza: –     telefoniczne pod […]
16/11/2020

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 16-22 listopada

Dziś rozpoczynamy Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, przedsięwzięcie na które każdego roku składało się kilkanaście tysięcy wydarzeń organizowanych w całej Polsce. Ich celem jest promowanie przedsiębiorczości i wiedzy […]
16/11/2020

XXV sesja Rady Gminy Lubaczów w kadencji 2018-2023

Informuje, że XXV sesja Rady Gminy Lubaczów w kadencji 2018 – 2023 odbędzie się w dniu 18 listopada 2020 r. o godz. 14:15 w Sali Gimnastycznej Zespołu […]
Skip to content