PROW 2014 – 2020

28/01/2019

Zadania drogowe

Zadania mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców wsi, skrócenie czasu przejazdu do miejsc publicznych i zakładów pracy oraz wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu  drogowego poprzez przebudowę drogi […]
28/01/2019

Przebudowa gminnego targowiska w Krowicy Hołodowskiej

Operacja „Przebudowa gminnego targowiska w Krowicy Hołodowskiej” obejmuje rozbudowę targowiska gminnego o budynek usługowy z przeznaczeniem na cele promocji lokalnych produktów wraz z wyposażeniem, wiatę handlową, […]
28/01/2019

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem i urządzeniami w miejscowości Basznia Górna i Podlesie

W ramach operacji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Basznia Górna, Podlesie, Tymce oraz sieci wodociągowej w miejscowości Dąbków (osiedle)” wykonano 20,348 km sieci kanalizacji sanitarnej […]
05/03/2019

Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej przy zbiorniku wodnym w Krowicy Hołodowskiej

Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Krowicy Hołodowskiej obejmuje wykonanie na działkach 1208, 1203/11: 1) ogrodzenia z żerdzi drewnianych zbiornika i zagospodarowywanego terenu, 2) 2 bram wjazdowych, […]
05/03/2020

Modernizacja centrum wsi Basznia Dolna poprzez urządzenie skweru przy byłej zlewni mleka

Operacja „Modernizacja centrum wsi Basznia Dolna poprzez urządzenie skweru przy byłej zlewni mleka” obejmuje wykonanie skweru w skład którego wchodzi: utwardzenie terenu, altana, tężnia, pergola, remont […]
Skip to content