Tomasz Mach

01/04/2022

Zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych

Wójt Gminy Lubaczów przypomina, że od miesiąca kwietnia do  końca października 2022r. odpady zmieszane (niesegregowane) będą odbierane raz na dwa tygodnie, zgodnie z przekazanym Państwu harmonogramem […]
31/03/2022

XLIII sesja Rady Gminy Lubaczów w kadencji 2018-2023

Zapraszam  na  czterdziestą  trzecią  sesję Rady Gminy Lubaczów w kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu  4  kwietnia 2022 r. o godz. 16:30 w  sali narad […]
30/03/2022

XLII sesja Rady Gminy Lubaczów – 22.03.2022 r.

Nagranie XLII sesji Rady Gminy Lubaczów, która odbyła się 22.03.2022 r. 
29/03/2022

Harmonogram zbieralności opłat za wodę, ścieki i odpady komunalne: kwiecień 2022 r.

Harmonogram zbieralności  opłat za wodę, ścieki i odpady komunalne – kwiecień 2022 r. Jednocześnie informuję, że w niżej wymienionych punktach poboru należności, zostaną zapewnione bezpieczne warunki […]
28/03/2022

Gminne eliminacje OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom”

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” odbyły się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lisich Jamach 25 marca 2022 r. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież […]
25/03/2022

Badania ankietowe na etapie diagnoz sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Lubaczów, Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lubaczów oraz Partnerstwa „ROZTOCZE”

Szanowni Państwo, Gmina Lubaczów przystąpiła do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Lubaczów na lata 2022–2030, która będzie dokumentem strategicznym określającym długofalowy rozwój gminy oraz narzędziem wykorzystywanym do […]
21/03/2022

Otwarcie publicznego Przedszkola w Młodowie

Dziś w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Młodowie zostało uroczyście otwarte wyremontowane przedszkole. To ważny dzień dla całej społeczności szkolnej i wszystkich mieszkańców, których dzieci uczą i będą […]
20/03/2022

Zaproszenie na otwarte spotkania informacyjne oraz na szkolenie

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” zaprasza na otwarte spotkania informacyjne oraz na szkolenie dla beneficjentów dotyczących naboru wniosków i zasad ubiegania się o dofinansowanie w […]
17/03/2022

XLI sesja Rady Gminy Lubaczów – 4.03.2022 r.

Nagranie XLI sesji Rady Gminy Lubaczów, która odbyła się 4.03.2022 r. 
17/03/2022

XLII sesja Rady Gminy Lubaczów w kadencji 2018-2023

Zapraszam  na czterdziestą druga sesję Rady Gminy Lubaczów w kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu  22 marca 2022 r. o godz. 15:00 w  sali narad […]
16/03/2022

Podejmowanie działalności gospodarczej!

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” ogłosiła nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego […]
15/03/2022

Informacja w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2022 roku.

Zarządzenie Nr 32/2022 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie […]
14/03/2022

Zbiórka elektrośmieci

Wójt Gminy Lubaczów informuje, że w dniu 19 marca 2022 r. (sobota) na terenie całej gminy Lubaczów odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (sprzęt […]
11/03/2022

Dzień Sołtysa

Drodzy Sołtysi oraz Członkowie Rad Sołeckich, Z okazji przypadającego 11 marca Dnia Sołtysa, proszę przyjąć podziękowania za Państwa codzienne zaangażowanie w sprawy lokalnej społeczności, gotowość do […]
10/03/2022

Informacja z realizacji Program współpracy Gminy Lubaczów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku

Informacja z realizacji Program współpracy Gminy Lubaczów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku
08/03/2022

Dzień Kobiet

Drogie Panie, Mieszkanki Gminy Lubaczów, Panie Radne i Sołtyski, Panie zatrudnione w Gminnych Jednostkach Organizacyjnych (Szkoły, Przedszkola, Żłobek, Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Kultury, Urząd Gminy, […]
07/03/2022

Punkt Kontaktowy dla obywateli Ukrainy, oraz dla pracodawców z powiatu lubaczowskiego

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaczowie znajduje się Punkt Kontaktowy dla obywateli Ukrainy oraz dla pracodawców z powiatu lubaczowskiego deklarujących chęć zatrudnienia tych osób. W Punkcie […]
04/03/2022

Wybory sołtysa w sołectwie Dąbków

W dniu 24 kwietnia 2022 r. o godz. 10 30 w świetlicy wiejskiej w Dąbkowie odbędzie się zebranie wiejskie w celu dokonania wyboru sołtysa tej miejscowości. […]
04/03/2022

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Od 28 lutego do 28 kwietnia 2022 r. można ubiegać się w ARiMR o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Pomoc ma charakter bezzwrotnej premii, a […]
01/03/2022

XL sesja Rady Gminy Lubaczów – 23.02.2022 r.

Nagranie XL sesji Rady Gminy Lubaczów, która odbyła się 23.02.2022 r.
Skip to content