mkidn

09/09/2020

Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Baszni Górnej

Gmina Lubaczów realizuje zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Baszni Górnej”, które obejmuje przebudowę świetlicy wiejskiej w Basznia Górnej. Wartość zadania: 217.624,00 zł. […]
31/10/2022

Prace remontowe na grobie Janik Józef + NN w Baszni Dolnej

Dbajmy o pamięć Dzięki zaangażowaniu samorządu Gminy Lubaczów, przy wsparciu finansowym Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu, Województwa Podkarpackiego i Nadleśnictwa Lubaczów cmentarze, krzyże, obiekty sakralne […]
10/11/2022

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Antonikach

Gmina Lubaczów realizuje zadanie pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Antonikach”, które obejmuje rozbudowę świetlicy wiejskiej w Antonikach. Wartość zadania netto: 206.220,00 zł. Dofinansowanie zadania ze środków […]
10/08/2023

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Antonikach – etap II

W dniu 20.07.2023r. została podpisana umowa pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Gminą Lubaczów dotycząca dofinansowania zadania „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Antonikach – etap II” […]
04/12/2023
Świetlica wiejska w Antonikach

Świetlica w Antonikach oddana do użytku mieszkańców

Mieszkańcy miejscowości Antoniki w gminie Lubaczów mogą już korzystać z pełni funkcjonalnej świetlicy wiejskiej. W ramach inwestycji rozbudowano dużą salę oraz dobudowano zaplecze socjalne. Pierwsze prace […]
Skip to content