Tomasz Mach

17/03/2022

XLI sesja Rady Gminy Lubaczów – 4.03.2022 r.

Nagranie XLI sesji Rady Gminy Lubaczów, która odbyła się 4.03.2022 r. 
17/03/2022

XLII sesja Rady Gminy Lubaczów w kadencji 2018-2023

Zapraszam  na czterdziestą druga sesję Rady Gminy Lubaczów w kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu  22 marca 2022 r. o godz. 15:00 w  sali narad […]
16/03/2022

Podejmowanie działalności gospodarczej!

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” ogłosiła nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego […]
15/03/2022

Informacja w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2022 roku.

Zarządzenie Nr 32/2022 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie […]
14/03/2022

Zbiórka elektrośmieci

Wójt Gminy Lubaczów informuje, że w dniu 19 marca 2022 r. (sobota) na terenie całej gminy Lubaczów odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (sprzęt […]
11/03/2022

Dzień Sołtysa

Drodzy Sołtysi oraz Członkowie Rad Sołeckich, Z okazji przypadającego 11 marca Dnia Sołtysa, proszę przyjąć podziękowania za Państwa codzienne zaangażowanie w sprawy lokalnej społeczności, gotowość do […]
10/03/2022

Informacja z realizacji Program współpracy Gminy Lubaczów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku

Informacja z realizacji Program współpracy Gminy Lubaczów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku
08/03/2022

Dzień Kobiet

Drogie Panie, Mieszkanki Gminy Lubaczów, Panie Radne i Sołtyski, Panie zatrudnione w Gminnych Jednostkach Organizacyjnych (Szkoły, Przedszkola, Żłobek, Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Kultury, Urząd Gminy, […]
07/03/2022

Punkt Kontaktowy dla obywateli Ukrainy, oraz dla pracodawców z powiatu lubaczowskiego

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaczowie znajduje się Punkt Kontaktowy dla obywateli Ukrainy oraz dla pracodawców z powiatu lubaczowskiego deklarujących chęć zatrudnienia tych osób. W Punkcie […]
04/03/2022

Wybory sołtysa w sołectwie Dąbków

W dniu 24 kwietnia 2022 r. o godz. 10 30 w świetlicy wiejskiej w Dąbkowie odbędzie się zebranie wiejskie w celu dokonania wyboru sołtysa tej miejscowości. […]
04/03/2022

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Od 28 lutego do 28 kwietnia 2022 r. można ubiegać się w ARiMR o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Pomoc ma charakter bezzwrotnej premii, a […]
01/03/2022

XL sesja Rady Gminy Lubaczów – 23.02.2022 r.

Nagranie XL sesji Rady Gminy Lubaczów, która odbyła się 23.02.2022 r.
01/03/2022

XLI sesja Rady Gminy Lubaczów w kadencji 2018-2023

Zapraszam  na  czterdziestą pierwszą sesję Rady Gminy Lubaczów w kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu  4  marca 2022 r. o godz. 13:00  w  sali narad […]
27/02/2022

Informacja Wójta Gminy Lubaczów dot. pomocy i wsparcia uchodźców opuszczających Ukrainę

Od piątku tj. 25.02.2022 r. w Krowicy Samej działa zorganizowany przez Gminę Lubaczów we współpracy z Wojewodą Podkarpackim Punkt Recepcyjny, którego zadaniem jest pomoc i wsparcie […]
25/02/2022

Komunikat Wójta Gminy Lubaczów

W związku z atakiem Rosji na Ukrainę i prowadzonymi działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy, w Gminie Lubaczów, w Domu  Kultury w Krowicy Samej, gmina Lubaczów, powstał […]
25/02/2022

Ogłoszenie – znaleziono bezdomnego psa

Wójt Gminy Lubaczów informuje , że w piątek  18 lutego 2022 r. w Budomierz znaleziono bezdomnego psa. Zwierzę jest łagodne i przyjazne człowiekowi. Jeśli ktoś rozpoznaje […]
24/02/2022

Poznajemy smaki i tradycje tłustego czwartku

Tłusty czwartek – swoją nazwę wywodzi od tłustych biesiad, obchodzonych hucznie i wesoło na zakończenie karnawału. Rozpoczyna także  ostatni tydzień przed Wielkim Postem, potocznie zwany w […]
24/02/2022

Badania ankietowe na etapie diagnoz sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Lubaczów, Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lubaczów oraz Partnerstwa „ROZTOCZE”

Szanowni Państwo, Gmina Lubaczów przystąpiła do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Lubaczów na lata 2022–2030, która będzie dokumentem strategicznym określającym długofalowy rozwój gminy oraz narzędziem wykorzystywanym do […]
22/02/2022

Informacja o wyniku przetargu na najem lokalu użytkowego w miejscowości Basznia Dolna

IZP.7150.1.2022 Lubaczów, dnia 22.02.2022r.  Informacja o wyniku przetargu Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i […]
18/02/2022

Otwarty konkurs wniosków na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2022 roku

Wójt Gminy Lubaczów ogłasza otwarty konkurs wniosków na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2022 roku. Szczegóły konkursu w ogłoszeniu. Otwarty […]
Skip to content