28/01/2019

Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Baszni Dolnej wraz z modernizacją istniejącej kotłowni

Zadanie „Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Baszni Dolnej wraz z modernizacją istniejącej kotłowni” obejmuje dobudowę do istniejącego budynku Zespołu Szkół Publicznych w Baszni Dolnej segmentu przedszkola wraz […]
28/01/2019

Modernizacja ZSP w Baszni Dolnej oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT i materiały dydaktyczne

Projekt „Modernizacja ZSP w Baszni Dolnej oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT i materiały dydaktyczne” obejmuje przebudowę budynku Zespołu Szkół Publicznych w Baszni Dolnej wraz z przebudową sali sportowej. Dodatkowo zespół […]
28/01/2019

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Załużu wraz z budową sieci kanalizacyjnej

Przedmiotem projektu „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Załużu wraz z budową sieci kanalizacyjnej” są działania inwestycyjne mające na celu rozbudowę wraz z przebudową oczyszczalni ścieków i budowę 2 odcinków kanalizacji sanitarnej […]
28/01/2019

Rozbudowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Lisich Jama ch wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem otoczenia

28/01/2019

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem i urządzeniami w miejscowości Basznia Górna i Podlesie

28/01/2019

Przebudowa gminnego targowiska w Krowicy Hołodowskiej

28/01/2019

Zadania drogowe

Zadania mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców wsi, skrócenie czasu przejazdu do miejsc publicznych i zakładów pracy oraz wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu  drogowego poprzez przebudowę drogi […]
28/01/2019

Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Hurcze

Projekt pod nazwą: „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Hurcze” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” , […]
Skip to content