28/01/2019

Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Baszni Dolnej wraz z modernizacją istniejącej kotłowni

Zadanie „Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Baszni Dolnej wraz z modernizacją istniejącej kotłowni” obejmuje dobudowę do istniejącego budynku Zespołu Szkół Publicznych w Baszni Dolnej segmentu przedszkola wraz […]
28/01/2019

Cyfrowy Urząd, e Usługi w gminach Powiatu Lubaczowskiego

Przedmiotem projektu jest implementacja 97 E-Usług na poziomie 3[15szt.] i 4 dojrzałości[82szt.], w tym e-usługi A2A 12szt.; A2B 14szt.; A2C 17szt., udostępnionych dla społeczności za pomocą […]
28/01/2019

Modernizacja ZSP w Baszni Dolnej oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT i materiały dydaktyczne

Projekt „Modernizacja ZSP w Baszni Dolnej oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT i materiały dydaktyczne” obejmuje przebudowę budynku Zespołu Szkół Publicznych w Baszni Dolnej wraz z przebudową sali sportowej. […]
05/03/2019

Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej przy zbiorniku wodnym w Krowicy Hołodowskiej

Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Krowicy Hołodowskiej obejmuje wykonanie na działkach 1208, 1203/11: 1) ogrodzenia z żerdzi drewnianych zbiornika i zagospodarowywanego terenu, 2) 2 bram wjazdowych, […]
28/01/2019

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem i urządzeniami w miejscowości Basznia Górna i Podlesie

W ramach operacji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Basznia Górna, Podlesie, Tymce oraz sieci wodociągowej w miejscowości Dąbków (osiedle)” wykonano 20,348 km sieci kanalizacji sanitarnej […]
05/03/2020

Modernizacja centrum wsi Basznia Dolna poprzez urządzenie skweru przy byłej zlewni mleka

Operacja „Modernizacja centrum wsi Basznia Dolna poprzez urządzenie skweru przy byłej zlewni mleka” obejmuje wykonanie skweru w skład którego wchodzi: utwardzenie terenu, altana, tężnia, pergola, remont […]
28/01/2019

Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Hurcze

Projekt pod nazwą: „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Hurcze” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” , […]
10/11/2022

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Antonikach

Gmina Lubaczów realizuje zadanie pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Antonikach”, które obejmuje rozbudowę świetlicy wiejskiej w Antonikach. Wartość zadania netto: 206.220,00 zł. Dofinansowanie zadania ze środków […]
26/03/2021

Przebudowa boisk sportowych w Młodowie

Gmina Lubaczów ogłosiła przetarg na przebudowę boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Młodowie. Powstaną tam boisko do koszykówki, siatkówki i tenisa, a także boisko do piłki […]
27/10/2020

Nowa sala gimnastyczna i boiska sportowe przy szkole w Krowicy Samej

Pomimo trwającej pandemii, w gminie Lubaczów realizowanych jest szereg inwestycji. Jedną z nich jest budowa sali gimnastycznej i modernizacja dwóch boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej w […]
09/09/2020

Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Baszni Górnej

Gmina Lubaczów realizuje zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Baszni Górnej”, które obejmuje przebudowę świetlicy wiejskiej w Basznia Górnej. Wartość zadania: 217.624,00 zł. […]
Skip to content