05/03/2020

Ograniczenie problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych w gminie Lubaczów poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów pokolejowych i poprzemysłowych wraz z zagospodarowaniem otoczenia

Celem głównym projektu jest stworzenie warunków do wzrostu przedsiębiorczości oraz integracji i aktywizacji mieszkańców, poprzez odnowę zdegradowanych obiektów i przestrzeni, prowadzącą do rozwiązania zdiagnozowanych problemów społecznych. […]
08/01/2020

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Lubaczów poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Baszni Dolnej

Projekt pn .”Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Lubaczów poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Baszni Dolnej” obejmuje zakup nowego lekkiego pojazdu 05ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży […]
28/01/2019

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Załużu wraz z budową sieci kanalizacyjnej

Przedmiotem projektu „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Załużu wraz z budową sieci kanalizacyjnej” są działania inwestycyjne mające na celu rozbudowę wraz z przebudową oczyszczalni ścieków i budowę 2 odcinków kanalizacji sanitarnej […]
28/01/2019

Przebudowa gminnego targowiska w Krowicy Hołodowskiej

Operacja „Przebudowa gminnego targowiska w Krowicy Hołodowskiej” obejmuje rozbudowę targowiska gminnego o budynek usługowy z przeznaczeniem na cele promocji lokalnych produktów wraz z wyposażeniem, wiatę handlową, […]
28/01/2019

Zadania drogowe

Zadania mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców wsi, skrócenie czasu przejazdu do miejsc publicznych i zakładów pracy oraz wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu  drogowego poprzez przebudowę drogi […]
Skip to content