WDostarczaniem i uzdatnianiem wody oraz zbiorowym odprowadzaniem i oczyszczaniem  ścieków, za pomocą urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych  na terenie gminy Lubaczów zajmuje się Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mokrzycy. ZUK sp. z o. o jest jednoosobową spółką Gminy Lubaczów posiadającej 100%  udziałów. Spółka rozpoczęła swoją działalność w 2018r.

Przedmiotem działalności spółki w szczególności jest:

 1. prowadzenie usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków,
 2. eksploatacja ujęć wody: Mokrzyca, Szczutków, Wólka Krowicka,
 3. prowadzenie stałej i bieżącej kontroli parametrów wód w procesie technologicznym w celu utrzymania odpowiedniej jakości wody dostarczanej odbiorcom,
 4. odprowadzanie ścieków, prowadzenie gospodarki osadami,
 5. eksploatacja oczyszczalni ścieków: Załuże,
 6. utrzymanie i eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych urządzeń służących zapatrzeniu w wodę oraz usuwaniu i oczyszczaniu ścieków,
 7. dokonywanie odbiorów technicznych nowych urządzeń i sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy oraz kontrolowanie poprawności wykonanych robót w tym zakresie,
 8. kontrolowanie podłączeń wodociągowych i kanalizacyjnych, zakładanie i legalizacja wodomierzy oraz innych urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych.

System zaopatrzenia w wodę dla Gminy oparty jest na trzech ujęciach wód tj.

– SUW Mokrzyca, która zaopatruje w wodę miejscowości: Antoniki, Bałaje, Basznię Dolną, Basznię Górną, Borową Górę, Karolówkę, Młodów, Mokrzycę , Piastowo, Podlesie, Tymce, Załuże oraz część ul. Przemysłowej w Lubaczowie,
– SUW Szczutków, która zaopatruje w odę miejscowości: Szczutków, Dąbrowa, Krowica Lasowa, Opaka i Dąbków,
– SUW Wólka Krowicka, która zaopatruje w wodę miejscowości Krowica Sama, Krowica Hołodowska, Budomierz, Wólka Krowicka, Lisie Jamy
– oraz SUW Borchów (gmina Oleszyce), które zasila w wodę miejscowość Hurcze.

Sieć kanalizacji sanitarnej nie obejmuje swoim zasięgiem całości Gminy Lubaczów. Część miejscowości nie posiada jeszcze kanalizacji sanitarnej. Na terenie Gminy Lubaczów znajdują się 53 przepompownie, które przepompowują ścieki do oczyszczalni. W miejscowości Załuże funkcjonuje oczyszczalnia ścieków typu STALBUDOM STB-20 o przepustowości 250 m3/dobę, do której trafiają ścieki bytowo – gospodarcze z miejscowości : Antoniki, Bałaje, Basznia Dolna, Basznia Górna, Młodów, Mokrzyca, Piastowo, Podlesie , Tymce, Załuże.

–  Ścieki bytowo – gospodarcze z osady  Huta Kryształowa odprowadzanie są do oczyszczalni ścieków w Hucie Kryształowej
–  Ścieki bytowo – gospodarcze z osiedla Wolności w Krowicy Samej odprowadzanie są do oczyszczalni ścieków w Krowicy Samej
–  Ścieki bytowo – gospodarcze z miejscowości: Młodów, Karolówka, Lisie Jamy, Wólka Krowicka, Dąbków oraz Opaka odprowadzanie są do oczyszczalni zewnętrznej, obsługiwanej przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie.

 

STREFA KLIENTA

Biuro i kasa Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. mieści się w budynku Urzędu Gminy Lubaczów ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00

 

Dane kontaktowe:

Biuro Obsługi Klienta:

16 632 16 84 wewn. 41, 531020970

e-mail: ksiegowosc@zukmokrzyca.pl , rozliczenia@zukmokrzyca.pl

 

Kontakt w sprawie awarii, po godzinach pracy biura: 607 801 831 lub  608 342 175

Numer rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Lubaczowie 39 9101 0003 2001 0022 0394 0001

Do pobrania:

 1. Wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody i odbioru ściekówwniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci
 2. Wniosek o odbiór techniczny – przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego sieci wodociągowej/sieci kanalizacyjnej
 3. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
 4. Wniosek o przesyłanie faktur vat w formie elektronicznej oraz zgoda na kontakt telefoniczny w sprawach wynikających z umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
 5. Wypowiedzenie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
 6. Wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci
 7. Klauzula RODO
 8. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 9. Taryfy:
  1. Taryfa stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Lubaczów
  2. Taryfa stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. (obowiązuje od 1.08.2023 r.)
Skip to content