Podstawowe informacje – Załuże

Nazwa sołectwa Załuże
Obszar w ha 916,3464
Ludność 774
Nazwisko i imię sołtysa Szpyt Stanisław
Skład rady sołeckiej
  1. Józef Pukas
  2. Jolanta Szczerbinin
  3. Alicja Cieśla
  4. Elżbieta Wojciechowska
  5. Stanisław Sikora
  6. Anna Cymbalista
  7. Adam Basznianin
  8. Agnieszka Skiba
Okręg wyborczy (nr i granice) Nr 14 i 15 Załuże, Mokrzyca
Nazwisko i imię radnego Eugeniusz Załuski, Stanisław Szpyt
Statut (nr uchwały, data) Uchwała Nr XVI/194/2008 z dnia 2008-02-27  27 w sprawie statutu sołectwa Załuże
Instytucje działające w sołectwie Dom Kultury w Załużu

Gminna Biblioteka Publiczna – filia w Załużu

Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu

Parafia pw. Matki Bożej Opieki w Załużu

Organizacje działające w sołectwie: Ochotnicza Straż Pożarna w Załużu

Koło Gospodyń Wiejskich w Załużu

Klub Seniora w Załużu

Policjant dzielnicowy Dzielnicowy
Skip to content