Podstawowe informacje – Tymce

Nazwa sołectwa Tymce
Obszar w ha 1025,0680
Ludność 287
Nazwisko i imię sołtysa Mączka Renata
Skład rady sołeckiej
  1. Władysław Tkaczyk
  2. Agnieszka Smolak
  3. Tadeusz Ciepły
  4. Stanisław Ludwik
  5. Piotr Wałczyk
Okręg wyborczy (nr i granice) Nr 2 (Basznia Górna, Huta Kryształowa. Podlesie, Tymce)
Nazwisko i imię radnego Jan Kuryś
Statut (nr uchwały, data) Uchwała Nr XVI/192/2008 z dnia 2008-02-27  27 w sprawie statutu sołectwa  Tymce
Instytucje działające w sołectwie Świetlica wiejska w Tymcach
Organizacje działające w sołectwie: Koło Gospodyń Wiejskich w Tymcach
Policjant dzielnicowy Dzielnicowy

 

Skip to content