Podstawowe informacje – Podlesie

Nazwa sołectwa Podlesie
Obszar w ha 189,2281
Ludność 65
Nazwisko i imię sołtysa Maciej Mazurkiewicz
Skład rady sołeckiej
  1. Marzena Bis
  2. Teresa Kubiszyn
  3. Janusz Kamiński
  4. Tadeusz Tokarz
Okręg wyborczy (nr i granice) Nr 2 (Basznia Górna, Huta Kryształowa, Podlesie, Tymce)
Nazwisko i imię radnego Jan Kuryś
Statut (nr uchwały, data) Uchwała Nr XVI/190/2008 z dnia 2008-02-27  27 w sprawie statutu sołectwa Podlesie
Instytucje działające w sołectwie Centrum Edukacyjno – Kulturalne „Pastorówka” w Podlesiu
Organizacje działające w sołectwie: Koło Gospodyń Wiejskich w Podlesiu
Policjant dzielnicowy Dzielnicowy

 

Skip to content