Podstawowe informacje – Piastowo

Nazwa sołectwa Piastowo
Obszar w ha 215,2453
Ludność 188
Nazwisko i imię sołtysa Płonczyński Wacław
Skład rady sołeckiej
  1. Krzysztof Szaj
  2. Jan Parobij
  3. Józef Szmagara
  4. Dariusz Chmielowiec
  5. Eugeniusz Petryniak
  6. Rafał Młodowiec
  7. Łukasz Płonczyński
  8. Halina Dec
Okręg wyborczy (nr i granice) Nr 11 (Antoniki, Bałaje, Borowa Góra, Piastowo)
Nazwisko i imię radnego Helena Frant
Statut (nr uchwały, data) Uchwała Nr XVI/189/2008 z dnia 2008-02-27  27 w sprawie statutu sołectwa Piastowo
Instytucje działające w sołectwie świetlica wiejska w Piastowie
Organizacje działające w sołectwie: Koło Gospodyń Wiejskich w Piastowie
Policjant dzielnicowy Dzielnicowy
Skip to content