Podstawowe informacje – Opaka

Nazwa sołectwa Opaka
Obszar w ha 1856,3899
Ludność 565
Nazwisko i imię sołtysa Borchowiec Janusz
Skład rady sołeckiej
  1. Piotr Kucharski
  2. Mirosław Wojciechowski
  3. Michał Wołoszym
  4. Renata Janczura
  5. Beata Górska
  6. Bartłomiej Dyś
Okręg wyborczy (nr i granice) Nr 10 Opaka
Nazwisko i imię radnego Borchowiec Janusz
Statut (nr uchwały, data) Uchwała Nr XVI/188/2008 z dnia 2008-02-27 27 w sprawie statutu sołectwa Opaka
Instytucje działające w sołectwie Świetlica wiejska w Opace

Gminna Biblioteka Publiczna filia w Opace

Ośrodek Zdrowia w Opace

Organizacje działające w sołectwie: Koło Gospodyń Wiejskich w Opace

Klub Seniora w Opace

Ludowy Klub Sportowy „WALTER” Opaka

Stowarzyszenie Wędkarskie „Oczko” w Opace

Policjant dzielnicowy Dzielnicowy

 

Skip to content