Podstawowe informacje – Młodów

Nazwa sołectwa Młodów
Obszar w ha 1132,8465
Ludność 925
Nazwisko i imię sołtysa Hawrylak Robert
Skład rady sołeckiej
  1. Adrian Antonik
  2. Izabela Jaremkiewicz
  3. Bogdan Czucha
  4. Ewa Małecka
  5. Czesława Antonik
  6. Ludwik Dobko
Okręg wyborczy (nr i granice) Nr 12 i 13 (miejscowość Młodów)
Nazwisko i imię radnego Kosior Wiesław, Suchy Krzysztof
Statut (nr uchwały, data) Uchwała Nr XVI/186/2008 z dnia 2008-02-27  27 w sprawie statutu sołectwa Młodów
Instytucje działające w sołectwie Dom Kultury  w Młodowie

Gminna Biblioteka Publiczna – filia w Młodowie

Parafia p.w. Św. Marii Magdaleny w Młodowie

Zespół Szkół Publicznych w Młodowie

Organizacje działające w sołectwie: Ochotnicza Straż Pożarna  Młodowie

Koło Gospodyń Wiejskich  w Młodowie

Klub Seniora w Młodowie

Ludowy Klub Sportowy „Zryw” Młodów

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Sieć”

Policjant dzielnicowy Dzielnicowy

 

Skip to content