Podstawowe informacje – Lisie Jamy

Nazwa sołectwa Lisie Jamy
Obszar w ha 939,5864
Ludność 1139
Nazwisko i imię sołtysa Wojciech Szczybyło
Skład rady sołeckiej
  1. Bronisław Skibicki
  2. Mirosław Fedor
  3. Misztal Zbigniew
  4. Dorota Bogdan
  5. Paweł Ozga
  6. Zbigniew Dorota
Okręg wyborczy (nr i granice) Nr 6 i Nr 7 (miejscowość Lisie Jamy)
Nazwisko i imię radnego Mindziak Andrzej, Wiesław Smoliniec
Statut (nr uchwały, data) Uchwała Nr XVI/185/2008 z dnia 2008-02-27 w sprawie statutu sołectwa Lisie Jamy
Instytucje działające w sołectwie Dom Kultury w Lisich Jamach

Gminna Biblioteka Publiczna w Lisich Jamach

Zespół Szkół Publicznych w Lisich Jamach

Parafia p.w. Matki Bożej Fatimskiej

Organizacje działające w sołectwie: Ochotnicza Straż Pożarna w Lisich Jamach

Koło Gospodyń Wiejskich w Lisich Jamach

Klub Seniora w Lisich Jamach

Ludowy Klub Sportowy „START” Lisie Jamy

Policjant dzielnicowy Dzielnicowy
Skip to content