Podstawowe informacje – Krowica Hołodowska

Nazwa sołectwa Krowica Hołodowska
Obszar w ha 1519,1713
Ludność 488
Nazwisko i imię sołtysa Furgała Zdzisław
Skład rady sołeckiej
  1. Michał Nowosiadło
  2. Aleksander Kopciuch
  3. Mariusz Furgała
  4. Ryszard Kubiszyn
  5. Józef Kuterbach
  6. Łukasz Stadnicki
Okręg wyborczy (nr i granice) Nr 3  (Budomierz, Krowica Hołodowska)
Nazwisko i imię radnego Czyrny Agnieszka
Statut (nr uchwały, data) Uchwała Nr XVI/181/2008 z dnia 2008-02-27 w sprawie statutu sołectwa Krowica Hołodowska
Organizacje działające w sołectwie: Ochotnicza Straż Pożarna w Krowicy Hołodowskiej

Koło Gospodyń Wiejskich w Krowicy Hołodowskiej

Ludowy Klub Sportowy „GRANICZNI” w  Krowicy Hołodowskiej

Policjant dzielnicowy Dzielnicowy

 

Skip to content