Podstawowe informacje – Karolówka

Nazwa sołectwa Karolówka
Obszar w ha 44,7636
Ludność 181
Nazwisko i imię sołtysa Antonik Ryszard
Skład rady sołeckiej
  1. Krystyna Tabaczek
  2. Józef Żak
  3. Paweł Kolbuszewski
  4. Marta Tabaczek
  5. Stanisław Oleszycki
  6. Marian Szczygieł
  7. Mariusz Żak
Okręg wyborczy (nr i granice) Nr 13 (Karolówka)
Nazwisko i imię radnego Kosior Wiesław
Statut (nr uchwały, data) Uchwała Nr XVI/184/2008 z dnia 2008-02-27 w sprawie statutu sołectwa Karolówka
Policjant dzielnicowy Dzielnicowy

 

Skip to content