Podstawowe informacje – Hurcze

Nazwa sołectwa Hurcze
Obszar w ha 128,4525
Ludność 144
Nazwisko i imię sołtysa Sroczyk Alicja
Skład rady sołeckiej
  1. Waldemar Broda
  2. Janina Świątek
  3. Zbigniew Ważny
  4. Renata Babij
  5. Tomasz Andruszczyk
  6. Adam Cichocki
Okręg wyborczy (nr i granice) Nr 9 (Dąbków, Hurcze)
Nazwisko i imię radnego Cozac Justyna
Statut (nr uchwały, data) Uchwała Nr XVI/180/2008 z dnia 2008-02-27  w sprawie statutu sołectwa Hurcze
Instytucje działające w sołectwie: Świetlica wiejska w Hurczu
Organizacje działające w sołectwie: Koło Gospodyń Wiejskich w Hurczu
Policjant dzielnicowy Dzielnicowy

 

Skip to content