Podstawowe informacje – Budomierz
Nazwa sołectwa Budomierz
Obszar w ha 938,2098
Ludność 98
Nazwisko i imię sołtysa Jan Mazurkiewicz
Skład rady sołeckiej
  1. Jan Kolbuch
  2. Grzegorz Nowosiadły
  3. Janusz Piwoda
  4. Marek Knap
  5. Zdzisław Lechociński
Okręg wyborczy (nr i granice) Nr 3 (Budomierz, Krowica Hołodowska)
Nazwisko i imię radnego Czyrny Agnieszka
Statut (nr uchwały, data) Uchwała Nr XVI/177/2008 z dnia 2008-02-27  w sprawie statutu sołectwa Budomierz
Instytucje działające w sołectwie Świetlica wiejska w Budomierzu
Organizacje działające w sołectwie: Koło Gospodyń Wiejskich w Budomierzu
Policjant dzielnicowy Dzielnicowy

 

Skip to content