Podstawowe informacje – Basznia Górna
Obszar w ha 988,2018
Ludność 423
Nazwisko i imię sołtysa Marta Lorenc
Skład rady sołeckiej
  1. Józef Rozwód
  2. Edward Mazurkiewicz
  3. Bernarda Kisyk
  4. Krystyna Haliniak
Okręg wyborczy (nr i granice) Nr 2 (Basznia Górna, Huta Kryształowa, Podlesie, Tymce)
Nazwisko i imię radnego Jan Kuryś
Statut (nr uchwały, data) Uchwała Nr  XVI/175/2016 z dnia 2008-02-27 w sprawie statutu sołectwa Basznia Górna
Instytucje działające w sołectwie Świetlica wiejska w Baszni Górnej
Organizacje działające w sołectwie: Koło Gospodyń Wiejskich w Baszni Górnej

Ochotnicza Straż Pożarna w Baszni Górnej

Policjant dzielnicowy Dzielnicowy
Skip to content