Podstawowe informacje – Basznia Dolna
Nazwa sołectwa Basznia Dolna
Obszar w ha 1140,1577
Ludność 918
Nazwisko i imię sołtysa Tomasz Miśków
Skład rady sołeckiej
  1. Józef Jędrys
  2. Bronisław Koczan
  3. Michał Juszczak
  4. Marek Burat
  5. Anna Wawrzoszek
  6. Grzegorz Dobrowolski
  7. Wojciech Mańczak
  8. Jacek Rozwód
Okręg wyborczy (nr i granice) Nr 1 (Basznia Dolna)
Nazwisko i imię radnego Bernadeta Młodowiec
Statut (nr uchwały, data) Uchwała Nr XVI/174/2008 z dnia 2008-02-27 w sprawie statutu sołectwa Basznia Dolna
Instytucje działające w sołectwie Dom Kultury w  Baszni Dolnej

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaczowie z siedzibą w Baszni Dolnej

Zespół Szkół Publicznych w Baszni Dolnej

Organizacje działające w sołectwie: Koło Gospodyń Wiejskich w Baszni Dolnej

Klub Seniora w Baszni Dolnej

Ludowy Klub Sportowy „ HURAGAN” Basznia Dolna

Ochotnicza Straż Pożarna w Baszni Dolnej

Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Baszni Dolnej

Stowarzyszenie „BYĆ KOBIETĄ”

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego w Baszni Dolnej

Policjant dzielnicowy Dzielnicowy
Skip to content