Podstawowe informacje – Bałaje
Nazwa sołectwa Bałaje
Obszar w ha 181,6976
Ludność 133
Nazwisko i imię sołtysa Barbara Stachowicz
Skład rady sołeckiej
  1. Andrzej Antonik
  2. Mieczysław Duda
  3. Tomasz Szynal
  4. Karolina Rebizant
Okręg wyborczy (nr i granice) Nr 11 (Antoniki, Bałaje, Borowa Góra, Piastowo)
Nazwisko i imię radnego Frant Helena
Statut (nr uchwały, data) Uchwała Nr XVI/173/2008 z dnia 2008-02-27 w sprawie statutu sołectwa Bałaje
Instytucje działające w sołectwie Świetlica wiejska w Bałajach
Organizacje działające w sołectwie: Koło Gospodyń Wiejskich w Bałajach
Policjant dzielnicowy Dzielnicowy
Skip to content