Podstawowe informacje – Antoniki

Nazwa sołectwa Antoniki
Obszar w ha 332.4783 ha
Ludność 220
Nazwisko i imię sołtysa Helena Frant
Skład rady sołeckiej
  1. Edward Mamczura
  2. Wojciech Krzemiński
  3. Dorota Jedynowicz
  4. Lidia Dopart
  5. Stanisław Cyburt
  6. Wiesław Kornaga
Okręg wyborczy (nr i granice) Nr 11 (Antoniki, Bałaje, Borowa Góra, Piastowo)
Nazwisko i imię radnego Helena Frant
Statut (nr uchwały, data) Uchwała Nr XVI/172/2008 z dnia 2008-02-27 w sprawie statutu sołectwa Antoniki
Instytucje działające w sołectwie Świetlica wiejska w Antonikach
Organizacje działające w sołectwie: Koło Gospodyń Wiejskich w Antonikach

Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „PIAST” Antoniki

Policjant dzielnicowy Dzielnicowy
Skip to content