Inwestycje dofinansowane

ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

 


Rozbudowa i przebudowa SUW w Mokrzycy z modernizacją sieci wodociągowej

Dofinansowanie  2 250 000,00 zł

Koszt inwestycji 2 443 006,38 zł


Budowa drogi dojazdowej i dróg osiedlowych
wraz z infrastrukturą (kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny)
w Dąbkowie

 

Dofinansowanie  800 000,00 zł

Koszt inwestycji 5 921 219,99 zł

 


 

 

Skip to content