W dniu 10.08.2022 r. Gmina Lubaczów zawarła Umowę na dotację z budżetu państwa na realizację zadania Prace remontowe na grobie Janik Józef + NN w Baszni Dolnej

 Gmina Lubaczów dba o groby osób wojskowych i cywilnych, które zginęły w walkach o wolność i niepodległość Ojczyzny. Mogiły są miejscem upamiętnienia poległych oraz lekcją historii o minionych wydarzeniach dla młodzieży.

Józef Janik i NN- szer. WP 2W.K.R. Kalisz i nieznany żołnierz artylerzysta WP – zginęli 11.09.1939r. Ich grób znajduje się na cmentarzu grecko-katolickim w Baszni Dolnej wpisanym do rejestru zabytków pod poz. A-363/94. W ramach prac planowane jest wykonanie konserwacji estetycznej: wypoziomowanie całości nagrobka, oczyszczenie z nawarstwień biologicznych i zanieczyszczeń, uzupełnienie ubytków oraz scalenie spękań, wypolerowanie betonu, impregnacja hydrofobiczna, renowacja i montaż tabliczki inskrypcyjnej oraz ułożenie płytek betonowych wokół nagrobka.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 12 742,80 zł. Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 7 000,00 zł w ramach programu ,,Groby i cmentarze wojenne w kraju” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przez Wojewodę Podkarpackiego  – 5 000,00 zł. Udział Gminy Lubaczów – 742,80 zł.

 

Skip to content