„Ku pamięci poległym”

1 września 1939 roku atakiem Niemiec na Polskę rozpoczęła się II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii. W Polsce wojna zebrała największe żniwo ludzkich ofiar, zginęło około 22% ludności.

Gmina Lubaczów oddaje cześć pamięci wszystkim poległym, a w szczególności ofiarom, które pochodziły z Gminy Lubaczów lub poniosły śmierć na jej obszarze.  Mogiły są miejscem upamiętnienia poległych oraz lekcją historii o minionych wydarzeniach.

Jednym z miejsc pamięci jest grób wojenny, który znajduje się w Baszni Dolnej. Opiekują się nim uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baszni Dolnej, potomkowie pochowanych w mogile osób oraz Samorząd Gminy Lubaczów.  W miejscu gdzie obecnie znajduje się nagrobek rodziny Kochanów i Kosiorów, kiedyś posadowiony był budynek mieszkalny
w którym w dniu 10 sierpnia 1944 r. banda UPA spaliła 8 osób:

– Aniela Kochan (53 lata),

– Stanisław Kochan (34 lata),

– Katarzyna Kochan (32 lata),

– Janina Kochan (16 lat),

– Stanisław Kosior (26 lat),

– Maria Kosior (25 lat),

– Władysław Kosior (3 lata),

– Jan Kosior (2 lata).

Aby uczcić ich pamięć, Gmina Lubaczów złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Dzięki pozytywnie rozpatrzonemu wnioskowi zostały wykonane prace remontowe przy grobie wojennym rodziny Kochanów i Kosiorów w Baszni Dolnej.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 5 900,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 4 000,00 zł w ramach programu ,,Groby i cmentarze wojenne w kraju” ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

 

Skip to content