28/10/2019

Mieszkańcy gminy Lubaczów pamiętają także o pochowanych poza granicami kraju …

Kontynuując działania związane z pielęgnacją i porządkowaniem starych polskich cmentarzy za wschodnia granicą, 12-osobowa grupa wolontariuszy z gminy Lubaczów udała się 25 października br. do Niemirowa, aby uporządkować przed Świętem Zmarłych groby dawnych mieszkańców uzdrowiskowego miasteczka wraz z ich otoczeniem. Od ostatniego sprzątania minęło niespełna trzy miesiące, ale przyroda nie stoi w miejscu i znów pojawiły się zakrzaczenia oraz mnóstwo chwastów, które zostały wycięte i wyniesione na stos kompostowy.
28/10/2019

II etap Programu „Kultura pamięci o dawnych Kresach”

„Kresy w polskiej świadomości narodowej – dziedzictwo i współczesność”  – warsztaty z cyklu spotkań  edukacyjno-szkoleniowych dla kadry pedagogicznej z zakresu popularyzacji polskiego dziedzictwa kulturowego wschodnich ziem […]
24/10/2019

Rowerem z Kresów na Ural – spotkanie autorskie z Agnieszką Martinką

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaczowie z/s w Baszni Dolnej zorganizowała   w dniu 17 października w Filii w Lisich Jamach spotkanie autorskie  z panią Agnieszką Martinką autorką […]
23/10/2019

XIII sesja Rady Gminy Lubaczów w kadencji 2018-2023

Zapraszam na trzynastą sesję Rady Gminy Lubaczów w kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 30 października 2019 r. o godz. 15:00 w Sali Narad Starostwa […]
23/10/2019

Nowe boisko do siatkówki oraz zmodernizowany plac zabaw w Baszni Górnej

Jednym z priorytetowych działań samorządu gminy Lubaczów jest systematyczna modernizacja oraz zagospodarowanie centrów wsi z przeznaczeniem ich głównie na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. Inwestycje w tym […]
22/10/2019

ZSP w Baszni Dolnej stara się Krajowy Certyfikat Zdrowia

Krajowy Certyfikat przyznawany jest szkole na okres 5 lat. Po upływie tego okresu szkoła może ubiegać się ponownie o jego nadanie po spełnieniu odpowiednich warunków. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Baszni Dolnej jest już na dobrej drodze do ponownego uzyskania Krajowego Certyfikatu Zdrowia.
21/10/2019

Wójt Gminy Lubaczów wręczył Statuetkę „Bogu i Ojczyźnie”

W niedzielę 20 października 2019 r. w hali sportowo – widowiskowej MOSiR w Lubaczowie odbyła się uroczysta Gala wręczenia Statuetki ”Bogu i Ojczyźnie”. Jest to Nagroda […]
18/10/2019

Rozstrzygnięcie konkursu „Segregujesz – dobrze postępujesz”

Jednym z najważniejszych aspektów dbania o nasze środowisko jest segregacja śmieci. Z roku na rok, dzięki ekologicznej kampanii organizowanej w całej Polsce świadomość ekologiczna wśród społeczeństwa […]
17/10/2019

„Zdrowo Rosnę” z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa

15 października br. w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej odbyła się impreza plenerowa pod nazwą „Zdrowo Rosnę”. Imprezę w której udział wzięło ponad 600 dzieci zorganizował […]
17/10/2019

„Złote gody”- 50 lat razem

Rocznica Ślubu to ważny dzień w życiu każdej pary. Jest okazją do tego aby się zatrzymać i spojrzeć wstecz na to, co osiągnęło się w ciągu całego małżeństwa. Jest to czas zarezerwowany na wspomnienia radosnych chwil, oraz rozwiązanych problemów.
Skip to content