26/05/2020

Chrońmy pszczoły i inne zapylacze!

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że jednym z podstawowych wymogów integrowanej ochrony roślin jest ochrona organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu. […]
25/05/2020

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisich Jamach

Wójt Gminy Lubaczów ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisich Jamach. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisich Jamach  /plik pdf/
25/05/2020

Wiosenna akcja doustnych szczepień lisów

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Informuję o planowanej w dniach 28 maja – 6 czerwca 2020 r. wiosennej akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. […]
22/05/2020

W naszej gminie rozpoczyna się rewitalizacja

Drugi etap rewitalizacji w gminie Lubaczów wchodzi w fazę realizacji. W dniu 8 maja br. nastąpiło przekazanie placów budowy wykonawcom, którzy zostali wyłonieni w drodze przetargu nieograniczonego. […]
20/05/2020

Informacja dotycząca odpłatnego przekazania zużytych opon ciągnikowych i z maszyn rolniczych

Zgodnie z uchwałą  nr XIX/195/2020 Rady Gminy Lubaczów z dnia 28 kwietnia 2020r. w sprawie odpłatnego przyjmowania odpadów z działalności rolniczej przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów […]
19/05/2020

100. rocznica urodzin Jana Pawła II

Trwa przekierowanie ….
19/05/2020

Samorząd Gminy Lubaczów oddał hołd Świętemu Janowi Pawłowi II w 100. rocznicę urodzin Papieża Polaka

18 maja br. przedstawiciele samorządu Gminy Lubaczów oddali hołd i złożyli kwiaty pod pomnikiem ku czci sługi Bożego Jana Pawła II przed kościołem p.w. św. Karola […]
19/05/2020

Wyjątkowa akcja w rocznicę 100 urodzin Świętego Jana Pawła II

Z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie pracownicy placówki oraz Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Baszni Dolnej, a także uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła […]
19/05/2020

Likwidacja dzikich wysypisk śmieci

Szanowni Państwo Drodzy Mieszkańcy i Goście  Zwracamy się do Państwa z prośbą o jeszcze większą troskę i dbałość o środowisko, przyrodę oraz czystość i porządek w […]
12/05/2020

85. rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego

12 maja br. przypadała 85. rocznica śmierci Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, dwukrotnego premiera Polski, żołnierza, polityka i działacza społecznego, a także Honorowego Obywatela Gminy Lubaczów. Tytuł […]
11/05/2020

II część XIX sesji Rady Gminy Lubaczów – 11.05.2020 r.

Nagranie II części XIX sesji Rady Gminy Lubaczów, która odbyła się 11.05.2020 r.  Adres nagrania: https://youtu.be/u5-54QXCRWI
11/05/2020

Bardzo ważne dla producentów tytoniu!

Producent surowca tytoniowego, który został wpisany do Rejestru producentów surowca tytoniowego zobowiązany jest  do 15 maja 2020 r. przekazać Informację  o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego! […]
08/05/2020

Pielgrzymka Samorządów Terytorialnych

Dnia 7 maja w Sanktuarium w NMP Łaskawej Lwowskiej Lubaczowie miała miejsce doroczna pielgrzymka samorządów, połączona z uroczystościami odpustowymi ku czci Matki Bożej Łaskawej Lwowskiej. W tegorocznej […]
08/05/2020

Dzień Unii Europejskiej

Dnia 9 maja świętujemy Dzień Unii Europejskiej. Obchodzony na pamiątkę ustanowienia w 1950 roku Planu Schumana, stał się początkiem późniejszej integracji europejskiej oraz symbolem pokoju i […]
07/05/2020

Informacja Wójta Gminy Lubaczów dot. płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Lubaczów informuje, że dnia 30 kwietnia 2020r. upłynął termin płatności II raty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Osoby, które dotychczas nie uregulowały płatności proszone są […]
Skip to content