Podstawowe informacje – Mokrzyca

Nazwa sołectwa Mokrzyca
Obszar w ha 164,8016
Ludność 138
Nazwisko i imię sołtysa Krzysztof Rogowski
Skład rady sołeckiej
  1. Grzegorz Deneka
  2. Krzysztof Pryjmak
  3. Piotr Żukowicz
  4. Paweł Mazurek
Okręg wyborczy (nr i granice) Nr 14 (miejscowości Mokrzyca i Załuże)
Nazwisko i imię radnego Załuski Eugeniusz
Statut (nr uchwały, data) Uchwała Nr XVI/187/2008 z dnia 2008-02-27  27 w sprawie statutu sołectwa Mokrzyca
Instytucje działające w sołectwie: Świetlica wiejska w Mokrzycy
Organizacje działające w sołectwie: Koło Gospodyń Wiejskich w Mokrzycy
Policjant dzielnicowy Dzielnicowy
Skip to content