Podstawowe informacje – Krowica Sama

Nazwa sołectwa Krowica Sama
Obszar w ha 1986,9630
Ludność 717
Nazwisko i imię sołtysa Janusz Furgała
Skład rady sołeckiej
  1. Teresa Sycz
  2. Głuszek Małgorzata
  3. Józef Stypko
  4. Krzysztof Antosz
Okręg wyborczy (nr i granice) Nr 4 (Krowica Sama)
Nazwisko i imię radnego Bojarski Marek
Statut (nr uchwały, data) Uchwała Nr XVI/183/2008 z dnia 2008-02-27 w sprawie statutu sołectwa Krowica Sama
Instytucje działające w sołectwie Dom Kultury w Krowicy Samej

Gminna Biblioteka Publiczna – filia w Krowicy Samej

Szkoła Podstawowa w Krowicy Samej

Organizacje działające w sołectwie: Parafia Przemienienia Pańskiego,

Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów

Zespół  Śpiewaczy „Niespodzianka”

Klub Seniora w Krowicy Samej

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Razem” w Krowicy Samej

Policjant dzielnicowy Dzielnicowy
Skip to content