11/08/2023

Wykonanie zastępczych otworów studziennych S-1a i S-2c, budowa zbiornika wody uzdatnionej o pojemności do 500 m³ na ujęciu wody w miejscowości Mokrzyca, wymiana węzłów, hydrantów przeciwpożarowych i zasuw kierunkowych, na terenie całej zlewni Mokrzyca, gmina Lubaczów

Dofinansowano ze środków budżetu państwa   Gmina Lubaczów na podstawie Umowy zawartej w dniu 9 sierpnia 2023 roku pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Lubaczów o przyznanie […]
04/06/2021

Przebudowa 2 boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Młodowie

Dofinansowano ze środków z państwowego funduszu celowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej   Nazwa zadania: Przebudowa 2 boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Młodowie Dofinansowanie: 328 192,63 […]
Skip to content