Dyżury aptek 2020 – Lubaczów

Rozkład dyżurów Aptek na terenie Miasta Lubaczowa w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy do 31.12.2020 r.

16.12.2019 –  23.12.2019 „APTEKA MEDICA”, ul. Kazimierza Wielkiego 2 (DOMUS)

23.12.2019 –  30.12.2019 Apteka Rodzinna, ul. Kopernika 1 (Przychodnia)

30.12.2019 –  06.01.2020 Apteka Dr. Max, ul. Piłsudskiego 6

06.01.2020 – 13.01.2020 APTEKA PHARMEX, os. Unii Lubelskiej 3c

13.01.2020 – 20.01.2020 APTEKA „ARNICA”, ul. Kościuszki 12

20.01.2020 – 27.01.2020 APTEKA MEDICA, ul. Kazimierza Wielkiego 2 (DOMUS)

27.01.2020 – 03.02.2020 APTEKA PHARMEX, os. Unii Lubelskiej 3c

03.02.2020 – 10.02.2020 APTEKA ANTIDOTUM, ul. Mickiewicza 168 M

10.02.2020 – 17.02.2020 APTEKA „ARNICA”, ul. Kościuszki 12

17.02.2020 – 24.02.2020 Apteka „RÓŻANA” ul. Świętej Anny 8

24.02.2020 – 02.03.2020 APTEKA MEDICA, ul. Kazimierza Wielkiego 2 (DOMUS)

02.03.2020 – 09.03.2020 APTEKA RODZINNA, ul. Kopernika 1 (Przychodnia)

09.03.2020 – 16.03.2020 Apteka Dr. Max, ul. Piłsudskiego 6

16.03.2020 – 23.03.2020 APTEKA PHARMEX, os. Unii Lubelskiej 3c

23.03.2020 – 30.03.2020 APTEKA „ARNICA”, ul. Kościuszki 12

30.03.2020 – 06.04.2020 APTEKA MEDICA, ul. Kazimierza Wielkiego 2 (DOMUS)

06.04.2020 – 13.04.2020 APTEKA PHARMEX, os. Unii Lubelskiej 3c

13.04.2020 – 20.04.2020 APTEKA ANTIDOTUM, ul. Mickiewicza 168 M

20.04.2020 – 27.04.2020 APTEKA „ARNICA”, ul. Kościuszki 12

27.04.2020 – 04.05.2020 Apteka „RÓŻANA” ul. Świętej Anny 8

04.05.2020 – 11.05.2020 APTEKA MEDICA, ul. Kazimierza Wielkiego 2 (DOMUS)

11.05.2020 – 18.05.2020 APTEKA RODZINNA, ul. Kopernika 1 (Przychodnia)

18.05.2020 – 25.05.2020 Apteka Dr. Max, ul. Piłsudskiego 6

25.05.2020 – 01.06.2020 APTEKA PHARMEX, os. Unii Lubelskiej 3c

01.06.2020 – 08.06.2020 APTEKA „ARNICA”, ul. Kościuszki 12

08.06.2020 – 15.06.2020 APTEKA MEDICA, ul. Kazimierza Wielkiego 2 (DOMUS)

15.06.2020 – 22.06.2020 APTEKA PHARMEX, os. Unii Lubelskiej 3c

22.06.2020 – 29.06.2020 APTEKA ANTIDOTUM, ul. Mickiewicza 168 M

29.06.2020 – 06.07.2020 APTEKA „ARNICA”, ul. Kościuszki 12

06.07.2020 – 13.07.2020 Apteka „RÓŻANA” ul. Świętej Anny 8

13.07.2020 – 20.07.2020 APTEKA MEDICA, ul. Kazimierza Wielkiego 2 (DOMUS)

20.07.2020 – 27.07.2020 APTEKA RODZINNA, ul. Kopernika 1 (Przychodnia)

27.07.2020 – 03.08.2020 Apteka Dr. Max, ul. Piłsudskiego 6

03.08.2020 – 10.08.2020 APTEKA PHARMEX, os. Unii Lubelskiej 3c

10.08.2020 – 17.08.2020 APTEKA „ARNICA”, ul. Kościuszki 12

17.08.2020 – 24.08.2020 APTEKA MEDICA, ul. Kazimierza Wielkiego 2 (DOMUS)

24.08.2020 – 31.08.2020 APTEKA PHARMEX, os. Unii Lubelskiej 3c

31.08.2020 – 07.09.2020 APTEKA ANTIDOTUM, ul. Mickiewicza 168 M

07.09.2020 – 14.09.2020 APTEKA „ARNICA”, ul. Kościuszki 12

14.09.2020 – 21.09.2020 Apteka „RÓŻANA” ul. Świętej Anny 8

21.09.2020 – 28.09.2020 APTEKA MEDICA, ul. Kazimierza Wielkiego 2 (DOMUS)

28.09.2020 – 05.10.2020 APTEKA RODZINNA, ul. Kopernika 1 (Przychodnia)

05.10.2020 – 12.10.2020 Apteka Dr. Max, ul. Piłsudskiego 6

12.10.2020 – 19.10.2020 APTEKA PHARMEX, os. Unii Lubelskiej 3c

19.10.2020 – 26.10.2020 APTEKA „ARNICA”, ul. Kościuszki 12

26.10.2020 – 02.11.2020 APTEKA MEDICA, ul. Kazimierza Wielkiego 2 (DOMUS)

02.11.2020 – 09.11.2020 APTEKA PHARMEX, os. Unii Lubelskiej 3c

09.11.2020 – 16.11.2020 APTEKA ANTIDOTUM, ul. Mickiewicza 168 M

16.11.2020 – 23.11.2020 APTEKA „ARNICA”, ul. Kościuszki 12

23.11.2020 – 30.11.2020 Apteka „RÓŻANA” ul. Świętej Anny 8

30.11.2020 – 07.12.2020 APTEKA MEDICA, ul. Kazimierza Wielkiego 2 (DOMUS)

07.12.2020 – 14.12.2020 APTEKA RODZINNA, ul. Kopernika 1 (Przychodnia)

14.12.2020 – 21.12.2020 Apteka Dr. Max, ul. Piłsudskiego 6

21.12.2020 – 28.12.2020 APTEKA PHARMEX, os. Unii Lubelskiej 3c

28.12.2020 – 04.01.2021 APTEKA „ARNICA”, ul. Kościuszki 12

 

Apteki pełnią dyżur kolejno w cyklu tygodniowym od poniedziałku do poniedziałku.

Apteki kończą dyżur o godz. 7:00 w poniedziałek rano, to jest o godzinie rozpoczęcia pracy przez Aptekę „RÓŻANA”, która w mieście Lubaczowie rozpoczyna pracę najszybciej.

Następna wyznaczona apteka rozpoczyna dyżur od tego poniedziałku, zgodnie z harmonogramem rozkładu dyżurów aptek

W niedzielę, święta oraz dni wolne od pracy apteka dyżurująca pełni dyżur bezwzględnie całodobowo.

W przypadku zaistnienia w wyznaczonej do dyżuru aptece obiektywnych przyczyn, uniemożliwiających pełnienie dyżuru, ustanawia się bezwzględny obowiązek powiadomienia przez tą Aptekę pozostałych aptek i dyżur przejmuje następna ustalona w kolejności Apteka.

Informacja dotycząca dyżurów winna być umieszczona w każdej Aptece w widocznym dla klientów miejscu.

W godzinach pracy apteki i w czasie pełnienia dyżurów musi być obecny zatrudniony w tej aptece magister farmacji (art. 90 i 91, 92 ustawy Prawo Farmaceutyczne tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 499 z późn. zm.).

Skip to content